Officiële bekendmakingen week 33

Datum: 14 augustus 2019 – week 33

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Valkenburglaan 1 Oosterbeek
Voor: ombouwen stal tot fitnessruimte
Datum ontvangst: 30 juli 2019
Zaaknummer: 1952104581

Locatie: Bennekomseweg 57 Heelsum
Voor: plaatsen woonunit
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Zaaknummer: 1952104700

Locatie: W.A. Scholtenlaan 114 Doorwerth
Voor: verbouwen woning en plaatsen tuinhuis en overkapping
Datum ontvangst: 30 juli 2019
Zaaknummer: 1952104374

Locatie: Theophile de Bockweg 6 Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 26 juli 2019
Zaaknummer: 1952104374

Locatie: Wolfhezerweg 91 Wolfheze
Voor: uitbreiden woning
Datum ontvangst: 1 augustus 2019
Zaaknummer: 1952104787

Locatie: Ottoweg 4 Heelsum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 29 juli 2019
Zaaknummer: 105210428

Locatie: Utrechtseweg 412 Doorwerth
Voor: verplaatsen uitweg
Datum ontvangst: 31 juli 2019
Zaaknummer: 1952104631

Verlenging beslistermijn

Locatie: Dalweg 114 Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 31 juli 2019
Zaaknummer: 1952100360

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Evenementenvergunning
  • Landleven voor het organiseren van een fietstocht op 16 oktober 2019, vanaf Kasteel Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Rozendaal, via Neder-Rijn en Driels veer naar Doorwerth.
  • Geldersch Landschap en Kasteelen voor het organiseren van het  jaarlijks Oogstfeest op 29 september 2019,  Kasteel Doorwerth.
  • Vogelvereniging Zang en Kleur voor het organiseren van vogeltentoonstelling van 8 tot 10 november 2019, Zalencentrum Lebret te Oosterbeek.
  • Circus Bossie voor het organiseren van kinder -en familiecircus van 21 tot en met 27 oktober 2019, Raadhuisplein te Oosterbeek.
  • Madame voor het organiseren van Airborne feest op 7 september 2019, Terras Madame Plein 1946-3 in Oosterbeek.
  • Rotary Club Oosterbeek-Kabeljauw voor het organiseren van Airborne Rotary Rally op 15 september 2019, waarvan start bij Airborne Museum Oosterbeek en finish bij parkeerplaats Campman Renkum.
  • J. Weelinck voor het organiseren van Lichtjes op oorlogsgraven Airborne begraafplaats Oosterbeek op 24 december 2019, CWGC Van Limburg Stirumweg 28 te Oosterbeek.
Gebruik openbare grond
  • Stichting Airborne Feelings voor het plaatsen van een kraanwagen op 30 augustus 2019, Van Dedemweg/Graaf van Rechterenweg te Oosterbeek.
Standplaatsvergunning
  • Omroep Gelderland, Rijdende Filmmobiel centrum Renkum/Doorwerth op 16 september 2019.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Buiten behandeling gesteld

Locatie: flatgebouw Dillenburg en Richtersweg
Voor: veranderen kopgevels
Datum verzending: 2 augustus 2019
Zaaknummer: 195272406

Ingetrokken

Locatie: Paul Krugerstraat 13 Oosterbeek
Voor: plaatsen balkonhek aan achterzijde
Datum verzending: 31 juli 2019
Zaaknummer: 1952101969

Verleend

Locatie: Beethovenlaan 1 Doorwerth
Voor: kappen 3 zomereiken
Datum verzending: 2 augustus 2019
Zaaknummer: 1952100033

Locatie: Ommershoflaan 35 Oosterbeek
Voor: kappen 3 beuken
Datum verzending: 2 augustus 2019
Zaaknummer: 1952102105

Locatie: Hogenkampseweg 39 B tm H en 41 A tm H
Voor: bouwen 15 woningen met uitwegen
Datum verzending: 6 augustus 2019
Zaaknummer: 195297032

Locatie: Wolfhezerweg 120-24 Wolfheze
Voor: kappen 2 grove dennen
Datum verzending: 1 augustus 2019
Zaaknummer: 195299175

Locatie: Wolfhezerweg 47 Wolfheze
Voor: kappen 5 eiken
Datum verzending: 1 augustus 2019
Zaaknummer: 1952103693

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Collecterooster oktober 2019

  • Nederlandse brandwondenstichting 6 en 12 oktober 2019      

Subsidieregeling gevelverbetering en buitenruimte bedrijfskavels

Heeft u een bedrijf of bent u eigenaar van een bedrijfspand op het bedrijventerrein Cardanuslaan in Doorwerth of de Schaapsdrift in Renkum? Dan kunt u tot 1 oktober 2019 een subsidie aanvragen voor het opknappen van de gevel van uw bedrijfspand en/of de buitenruimte (het voorterrein) van uw bedrijfskavel. Als gemeente willen wij met deze subsidieregeling een bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitstraling van de bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift. Provincie Gelderland is medefinancier van de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de voorbereidingskosten voor het laten opstellen van een verbeteringsplan (met een maximum van € 2.500,-) en 30% van de aannemingskosten voor het uitvoeren van de kwaliteitsverbeteringen (met een maximum van € 12.500,-). Het subsidieplafond van deze regeling is vastgesteld op € 260.000,-  

Beeldkwaliteitsrichtlijnen

De gemeente heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor de herinrichting van de bedrijfskavels en de verfraaiing van gevels. Deze richtlijnen zijn opgenomen in een vastgesteld beeldkwaliteitskader.

Subsidie aanvragen

Voor het aanvragen van een subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier. Dit vindt u op www.renkum.nl onder ‘Subsidies en leningen’. Hier kunt u ook het beeldkwaliteitskader en de vastgestelde subsidieregeling downloaden. Subsidieaanvragen moeten vóór 1 oktober 2019 worden ingediend en de uitvoering van de maatregelen moet op 31 december 2019 zijn afgerond.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling in het algemeen of over het aanvragen van een subsidie in het bijzonder? Neem dan contact op met de heer A.N. (Arjen) Broekstra via (026) 33 48 111 of mail naar a.broekstra@renkum.nl.