Officiële bekendmakingen week 32

Datum: 7 augustus 2019 – week 32

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Graaf van Rechterenweg 18 (kad. C6314)
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 23 juli 2019
Zaaknummer: 1952104031

Locatie: Bachlaan 66 Doorwerth
Voor: plaatsen toegangsdeur naar kruipruimte
Datum ontvangst: 24 juli 2019
Zaaknummer: 1952104155

Locatie: Benedendorpsweg 99 Oosterbeek
Voor: plaatsen grondweerkant in achtertuin
Datum ontvangst: 24 juli 2019
Zaaknummer: 1952104118

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen.

Evenementenvergunning
  • Restaurant Klein Hartenstein voor het organiseren van Herdenking Airborne, op het grasveld voor het restaurant aan de  Utrechtseweg 226 te Oosterbeek van 20 tot en met 23 september 2019
  • Vereniging Oranjedag Heelsum voor het organiseren van Herdenking Airborne Monument, aan de Utrechtseweg in Heelsum op 17 september 2019
  • Nederlandse Handboog Bond voor het organiseren van 3D handboogtoernooi  rondom kasteel Doorwerth  op 12 en 13 oktober 2019
  • Stichting Airborne Feelings voor het organiseren van Onthulling Memoriaal Dreyeroord, aan de graaf van Rechterenweg te Oosterbeek op 6 september 2019

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Bart Crumstraat 8 Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel voorzijde
Datum verzending: 24 juli 2019
Zaaknummer: 1952101861

Locatie: Jagerskamp 6 Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw achterdakvlak en dakkapel voordakvlak
Datum verzending: 31 juli 2019
Zaaknummer: 1952103964

Locatie: Prins Hendrikstraat 29 Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel achterzijde
Datum verzending: 30 juli 2019
Zaaknummer: 1052103964

Locatie: Baron van Brakelllaan 1 A Doorwerth
Voor: plaatsen geluidsscherm
Datum verzending: 23 juli 2019
Zaaknummer: 1952100607

Locatie: Hilhorstweg 30 Oosterbeek
Voor: uitbreiden achterzijde
Datum verzending: 23 juli 2019
Zaaknummer: 1952101258

Locatie: Hogeweg 27 Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 29 juli 2019
Zaaknummer: 195297546

Locatie: Wolfhezerweg 120-24 Oosterbeek
Voor: starten B&B
Datum verzending: 24 juli 2019
Zaaknummer: 1052101386

Geweigerd

Locatie: Ketsheuvel 34 Renkum
Voor: kappen eik
Datum verzending: 25 juli 2019
Zaaknummer: 195299502

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.