Officiële bekendmakingen week 31

Datum: 31 juli 2019 – week 31

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Reijmerweg 46, Renkum
Voor: vervangen en vergroten van bestaande dakkapel
Datum ontvangst: 20 juli 2019
Zaaknummer: 1952103840

Locatie: Middenlaan 52, Heveadorp
Voor: planten van een vogelkers
Datum ontvangst: 13 juli 2019
Zaaknummer: 1952103190

Locatie: Wolfhezerweg 47, Wolfheze
Voor: kappen van vijf eiken
Datum ontvangst: 18 juli 2019
Zaaknummer: 1952103693

Locatie: Reijmerweg 56, Renkum
Voor: dakrenovatie van 16 woningen
Datum ontvangst: 17 juli 2019
Zaaknummer: 1952103489

Locatie: Groeneweg ong. [naast nr. 19], Renkum
Voor: kappen van bomen op een begraafplaats
Datum ontvangst: 22 juli 2019
Zaaknummer: 1952103937

Locatie: Prins Hendrikstraat 29, Oosterbeek
Voor: aanvraag van een dakkapel aan de achterzijde
Datum ontvangst: 22 juli
Zaaknummer: 1952103964

Locatie: Steijnweg 10, Oosterbeek
Voor: plaatsen van twee dakkapellen
Datum ontvangst: 18 juli 2019
Zaaknummer:1952103722

Locatie: Ommershoflaan 14, Oosterbeek
Voor: energetisch verbeteren van 30 woningen
Zaaknummer: 1952103598

Locatie: Bram Streeflandweg 53, Oosterbeek
Voor: brandveilig gebruiken van een pand voor peuterwerk en buitenschoolse  opvang
Zaaknummer: 1952103819

Verlenging beslistermijn

Locatie: Utrechtseweg 165, Oosterbeek
Voor: transformatie van een kantoorpand naar 11 appartementen
Datum verzending: 23 juli 2019
Zaaknummer: 195299337

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Voortstreven 2, Renkum
Voor: verbouwen en uitbreiden van een woning
Datum verzending: 19 juli 2019
Zaaknummer: 195298174

Locatie: Wolfsheide Kad. sect: A nr: 1413 kavel 16, Renkum
Voor: Uitweg
Datum verzending: 18 juli 2019
Zaaknummer: 195299784

Locatie: Wilhelminastraat 36, Oosterbeek
Voor: uitbreiding van de kelder en het plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak van de woning
Datum verzending: 17 juli 2019
Zaaknummer: 1952100606

Locatie: Lebretweg 54, Oosterbeek
Voor: bewonen van de woning door drie topsporters
Datum verzending: 23 juli 2019
Zaaknummer: 1952101992

Locatie: Jagerskamp 6, Oosterbeek
Voor: het doorzetten van de kap op een reeds bestaande platte uitbouw aan de achterzijde van de woning
Datum verzending: 23 juli 2019
Zaaknummer: 195298523

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen, hebben ontvangen:

Locatie: Utrechtseweg 186, Oosterbeek
Voor: starten van een restaurant
Datum verzending: 23 juli 2019
Zaaknummer: 1952102999

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.