Officiële bekendmakingen 2019 week 30

24 juli 2019 – week 30

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Dorpsstraat 47, Renkum
Voor: starten horecabedrijf voor bereiden en bezorgen sushi
Datum ontvangst: 8 juli 2019
Zaaknummer: 1952102738

Locatie: Utrechtseweg 186, Oosterbeek
Voor: wijzigen van winkel naar restaurantfunctie
Datum ontvangst: 8 juli 2019
Zaaknummer: 1952102643

Locatie: Hammarskjoeldlaan 2, Doorwerth
Voor: opbouw bestaande garage en bouw pergola
Datum ontvangst: 11 juli 2019
Zaaknummer: 1952103099

Locatie: Kasteelweg 1, Doorwerth
Voor: verbouw en uitbreiding woning
Datum ontvangst: 12 juli 2019
Zaaknummer: 1952103186

Locatie: Dopheidelaan 9A, Heelsum
Voor: kappen 2 eiken
Datum ontvangst: 10 juli 2019
Zaaknummer: 1952103011

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: plaatsen zeecontainer
Datum ontvangst: 9 juli 2019
Zaaknummer: 1952102946

Locatie: Willem van Oranjeweg 3, Heelsum
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 11 juli 2019
Zaaknummer: 1952103100


Verlengen beslistermijn


Locatie: Wolfhezerweg 120-24 Wolfheze
Voor: kappen 2 grove dennen
Datum verzending: 11 juli 2019
Zaaknummer: 195299175


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

 

Aangevraagd


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Bureau Kessel voor het organiseren van Airborne @ Night, op de Raadhuisplein in Oosterbeek op 13 en 14  september 2019.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.
De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Ingetrokken


Locatie: Balijeweg 26, Wolfheze
Voor: intrekken verleende vergunning
Datum verzending: 12 juli 2019
Zaaknummer: 1952102725


Verleend

Locatie: Bram Streeflandweg 19, Renkum
Voor: maken dakopbouw
Datum verzending: 16 juli 2019
Zaaknummer: 1952102680

Locatie: Wolfhezerweg 111, Wolfheze
Voor: vergroten horeca pand
Datum verzending: 10 juli 2019
Zaaknummer: 195294497

Locatie: Bennekomseweg 57, Heelsum (kad. B3964)
Voor: bouwen woning, plaatsen toegangspoort en kappen 22 bomen
Datum verzending: 11 juli 2019
Zaaknummer: 195292590

Locatie: Van Deldenpad 7, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 15 juli 2019
Zaaknummer: 195299505


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

Melding Activiteitenbesluit


Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Dorpsstraat 47, Renkum
Voor: starten horecabedrijf voor bereiden en bezorgen sushi
Datum verzending: 10 juli 2019
Zaaknummer: 195297868


De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat erachter tussen haakjes.

Evenementenvergunning

  • De Nederlandse Handboog Bond voor het organiseren van de European Field Archery Championship (EFAC), rondom de bossen van Kasteel Doorwerth van 2 tot en met 11 augustus 2019. (22 juli 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Locatie: Hogenkampseweg 43, Renkum
Voor: brandveilig gebruiken school
Datum verzending: 11 juli 2019
Zaaknummer: 195299361

Inzien

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met bijbehorende documenten ligt bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage van donderdag 25 juli 2019 tot donderdag 5 september 2019.

Zienswijze

Eventuele zienswijzen op voornoemd ontwerpbesluit dient u binnen de genoemde periode te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Renkum, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer.
U kunt ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.