Officiële bekendmakingen 2019 week 29

17 juli 2019 – week 29

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Ommershoflaan 35, Oosterbeek
Voor: kappen drie beuken
Datum ontvangst: 1 juli 2019
Zaaknummer: 1952102105

Locatie: Bennekomseweg 8, Heelsum
Voor: ombouwen garage tot schoonheidssalon
Datum ontvangst: 5 juli 2019
Zaaknummer: 1952102542

Locatie: Doornenkampseweg 111, Heelsum
Voor: maken aanbouw
Datum ontvangst: 7 juli 2019
Zaaknummer: 1952102596

Locatie: Quadenoord 6, Renkum
Voor: aanleggen grondwal
Datum ontvangst: 4 juli 2019
Zaaknummer: 1952102520

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: plaatsen bouwbord op gemeentegrond
Datum ontvangst: 4 juli 2019
Zaaknummer: 1952102487

Locatie: Hesweg, Oosterbeek (kad. D 8961)
Voor: plaatsen mobiele woning
Datum ontvangst: 3 juli 2019
Zaaknummer: 1952102309

Locatie: Paul Krugerstraat 34, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst: 4 juli 2019
Zaaknummer: 1952102517

Locatie: Dorpsstraat 125, Renkum
Voor: verbouw bestaand pand
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Zaaknummer: 1952102517

Locatie: Bart Crumstraat 8, Heelsum
Voor: maken dakkapel aan voorzijde
Datum ontvangst: 27 juni 2019
Zaaknummer: 1952101861

Locatie: Heuveloordweg 13 Oosterbeek
Voor: herbouw garage
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Zaaknummer: 1952101955

Locatie: Kuypersweg 6-01, Renkum
Voor: kappen acacia
Datum ontvangst: 25 juni 2019
Zaaknummer: 1952101762
Locatie: Maatweg 9, Renkum
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 26 juni 2019
Zaaknummer: 1952101762

Locatie: Lebretweg 54, Oosterbeek
Voor: afwijken bestemmingsplan
Datum ontvangst: 30 juni 2019
Zaaknummer: 1952101992

Locatie: Bram Streeflandweg 19, Renkum
Voor: vergroten woning
Datum ontvangst: 8 juli 2019
Zaaknummer: 1952102680

Ingetrokken

Locatie: Balijeweg 26, Wolfheze
Voor: intrekken verleende vergunning
Datum ontvangst: 6 juli 2019
Zaaknummer: 1952102725

Locatie: Paul Krugerstraat 13, Oosterbeek
Voor: plaatsen balkonhek aan achterzijde
Datum ontvangst: 28 juni 2019
Zaaknummer: 1952101969


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Stichting recreatie Veluwe & Vallei voor het organiseren van Veluwse fietsdag Para Glider fietsroute, waarvan startlocatie 1 Camping de Lindenhof in Wolfheze en startlocatie 2 Cultura in Ede op 6 augustus 2019.
  • Vereniging Oranjedag Heelsum voor het organiseren van herdenking Airborne Monument, aan de Utrechtseweg in Heelsum op 17 september 2019.
  • Nederlandse Handboog Bond voor het organiseren van 3D handboogtoernooi rondom Kasteel Doorwerth op 12 en 13 Oktober 2019.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.
De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken

Locatie: W.A. Scholtenlaan 138, Doorwerth
Voor: aanleggen kunstgrasveld en plaatsen lichtmasten
Datum verzending: 3 juli 2019
Zaaknummer: 195299659

Verleend

Locatie: Achterdorpsstraat 73, Renkum
Voor: uitbreiden woning aan achterzijde
Datum verzending: 3 juli 2019
Zaaknummer: 195299659

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 25A, Oosterbeek
Voor: vernieuwen dakkapel, maken appartement, uitbreiden berging
Datum verzending: 9 juli 2019
Zaaknummer: 195299102

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: legaliseren technische ruimte, containeropslag en terrasoverkapping
Datum verzending: 4 juli 2019
Zaaknummer: 195297908

Locatie: Doorwerthsestraat 4A 1, Heelsum
Voor: bouwen carport voor twee auto’s
Datum verzending: 8 juli 2019
Zaaknummer: 195296345

Locatie: Van Ewijkweg 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 4 juli 2019
Zaaknummer: 1952100569

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

Overige

Beleidsregels 2019 Wet Bibob

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft op 19 februari de Beleidsregels 2019 Wet Bibob vastgesteld. In het gewijzigde beleid zijn de terreinen uitgebreid waarop Bibob onderzoek kan worden gedaan. Zo kan het beleid nu ook worden toegepast bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, vastgoedtransacties en subsidieaanvragen.

De beleidsregels treden met onmiddellijke ingang in werking en zijn te raadplegen op onze website. Ook is het mogelijk een afschrift van de regels in te zien op het gemeentehuis.