Officiële bekendmakingen 2019 week 28

10 juli 2019 – week 27

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Verlengen beslistermijn

Locatie: Dr. Brevéestraat 15, Oosterbeek
Voor: maken nokverhoging en dakkapel
Datum verzending: 26 juni 2019
Zaaknummer: 195295656

Locatie: Pastoor Bruggemanlaan 1, Oosterbeek
Voor: intern verbouwen, aanbrengen reclame en plaatsen gaskoelers
Datum verzending: 27 juni 2019
Zaaknummer: 195295191

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Stichting recreatie Veluwe & Vallei voor het organiseren van Para-Glider wandeltocht, waarvan startlocatie 1 Restaurant Juffrouw Tok in Ede en startlocatie 2 Camping de Lindenhof in Wolfheze op 1 augustus 2019.
 • RZC (Renkumse Zwemvereniging) voor het organiseren van Rijntocht Cross Triatlon op de veerstoep in Renkum op 31 augustus 2019.
 • Stichting Poort van Doorwerth voor het organiseren van Airborne evenement binnen de Poort en op het veld rondom de Poort van Doorwerth van 6 september tot en met 7 september 2019.

Standplaatsvergunning

 • Stichting zinloos geweld tegen dieren, informatiestand tegenover Albert Heijn in Oosterbeek van 9 september tot en met 12 september 2019.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Don Boscoweg 30, Renkum
Voor: maken uitbouw achterzijde
Datum verzending: 27 juni 2019
Zaaknummer: 195291386

Locatie: Pastoor Bruggemanlaan 1, Oosterbeek
Voor: interne verbouwen, aanbrengen reclame en plaatsen gaskoelers
Datum verzending: 27 juni 2019
Zaaknummer: 195295191

Locatie: Noorderweg 3, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel in zijgevel
Datum verzending: 26 juni 2019
Zaaknummer: 195293998

Locatie: Dorrestijn-plantsoen 67, Doornenkampseweg 20, 22, 22 A
Voor: bouwen vier woningen
Datum verzending: 2 juli 2019
Zaaknummer: 195297965

Locatie: Wolfheze 2 Wolfheze, gebouw Phoenix
Voor: gevelwijziging
Datum verzending: 2 juli 2019
Zaaknummer: 1952100866


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat erachter tussen haakjes.

Evenementenvergunning

 • Driebergse Toerclub voor het organiseren van de fietstoertocht Hel van de heuvelrug. De route gaat over de openbare weg door een gedeelte van de gemeente Renkum op 4 augustus 2019 (1 juli 2019).
 • Toerclub Wageningen TCW79 voor het organiseren van de fietstoertocht Germania Klimtocht. De route gaat over de openbare weg door een gedeelte van de gemeente Renkum op 24 augustus 2019 (1 juli 2019).
 • Driebergse Toerclub voor het organiseren van de fietstoertocht Grebbe Tourtocht 2019. De route gaat over de openbare weg door een gedeelte van de gemeente Renkum op 1 september 2019 (1 juli 2019).
 • Franks Fietsenwinkel voor het organiseren van de MTB fietstocht. De route gaat over de openbare weg door een gedeelte van de gemeente Renkum op 15 december 2019 (3 juli 2019).
 • Toerclub Wageningen voor het organiseren van de MTB fietstocht. De route gaat over de openbare weg door een gedeelte van de gemeente Renkum op 27 december 2019 (1 juli 2019).
 • Stichting Windmill Cup voor het organiseren van Duno Air Windmill Cup bij Sportpark Hartenstein van 13 juli tot en met 20 juli 2019 (6 juli 2019).
 • Oranjevereniging Doorwerth Heveadorp voor het organiseren van playbackshow van der Molenallee bij het pleintje voor Lunchroom ‘12 uurtje’, Van der Molenallee in Doorwerth op 28 juli 2019 (3 juli 2019)
 • Protestantse Gemeente Doorwerth voor het organiseren van het 50-jarige jubileum in de kerk en buitenterrein op 24 en 25 augustus 2019 (2 juli 2019).
 • Food & Goodies Events voor het organiseren van Food en Goodies bij het park gelegen naast het gemeentehuis op 29 september 2019 (3 juli 2019).
 • Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp voor het organiseren van een muziekevenement bij Buunderkamp in Wolfheze op 16 november 2019 (3 juli 2019).

Ontheffing geluidshinder

 • Stamhuis ontwerp & managementbureau, verbouwing Albert Heijn Pastoor Bruggemanlaan  in Oosterbeek van 13 juli tot en met 20 juli 2019 (26 juni 2019).
 • Mourik Infra BV, bouwlawaai werkzaamheden Neder Rijnbrug A50 in Doorwerth in de nachten van week 30 en 31 van 2019 (26 juni 2019).

 

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.