Officiële bekendmakingen 2019 week 26

26 juni 2019 – week 26

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Beethovenlaan 1, Doorwerth
Voor: kappen diverse bomen t.b.v. aanleg parkeerplaatsen
Datum ontvangst: 7 juni 2019
Zaaknummer: 1952100033

Locatie: Europalaan 106, Renkum
Voor: verbreden uitweg
Datum ontvangst: 8 juni 2019
Zaaknummer: 1952100067

Locatie: Strodorpsweg 28, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 20 mei 2019
Zaaknummer: 1952100181

Locatie: Veerweg 1, Renkum
Voor: verplaatsen afmeerpaal
Datum ontvangst: 11 juni 2019
Zaaknummer: 1952100189

Locatie: Dalweg 114, Doorwerth
Voor: uitbreiden woning
Datum ontvangst: 12 juni 2019
Zaaknummer: 1952100569

Locatie: Van Ewijkweg 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst : 14 juni 2019
Zaaknummer: 1952100569

Locatie: Wilhelminastraat 36, Oosterbeek
Voor: uitbreiden kelder en plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 15 juni 2019
Zaaknummer: 1952100606

Locatie: Dunolaan 51, Heveadorp
Voor: kappen 2 beuken
Datum ontvangst: 14 juni 2019
Zaaknummer: 1952100676

Locatie: Baron van Brakelllaan 1A, Doorwerth
Voor: plaatsen geluidsscherm
Datum ontvangst: 15 juni 2019
Zaaknummer: 1952100607

Locatie: Weverstraat 94, Oosterbeek
Voor: ontgraven grond en plaatsen keerwand
Datum ontvangst: 14 juni 2019
Zaaknummer: 1952100605

Locatie: Duitsekampweg 32A, Wolfheze
Voor: opschonen (kappen) geluidswal voormalige houtzagerij
Datum ontvangst: 12 juni 21019
Zaaknummer: 1952100324


Verlengen beslistermijn

Locatie: Wolfhezerweg 111, Wolfheze
Voor: vergroten horecapand
Datum verzending: 18 juni 2019
Zaaknummer: 195294498

Locatie: Bennekomseweg 57, Heelsum
Voor: bouwen vrijstaande woning, plaatsen toegangspoort en kappen 22 bomen
Datum verzending: 12 juni 2019
Zaaknummer: 195292590


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Duitsekampweg 7, Wolfheze
Voor: bouwen loods
Datum verzending: 14 juni 2019
Zaaknummer: 195293756

Locatie: Kabeljauwallee 13, Doorwerth
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 14 juni 2019
Zaaknummer: 195293793

Verleend

Locatie: Rosandepolder 29, Oosterbeek
Voor: bouwen woonark
Datum verzending: 12 juni 2019
Zaaknummer: 195295832

Locatie: Molenweg 58, Renkum
Voor: uitbreiden keuken
Datum verzending: 13 juni 2019
Zaaknummer: 195297714

Locatie: Geelkerkenkamp 8 en 10, Oosterbeek
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 13 juni 2019
Zaaknummer: 195291047

Locatie: Zonneheuvelweg 8, Oosterbeek
Voor: bouwen veranda, overkapping en muurtje
Datum verzending: 12 juni 2019
Zaaknummer: 195296583

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: aanbrengen reclame, intern verbouwen en plaatsen gaskoeler
Datum verzending: 18 juni 2019
Zaaknummer: 195291167

Locatie: Reuvensweg 2, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevels en aanbrengen gevelreclame
Datum verzending: 18 juni 2019
Zaaknummer: 195296332

Locatie: Van Spaenweg 4, Oosterbeek
Voor: verbreden uitweg
Datum verzending: 14 juni 2019
Zaaknummer: 195294156

Locatie: Graaf van Rechterenweg 14, Oosterbeek
Voor: kappen conifeer en esdoorn
Datum verzending: 17 juni 2019
Zaaknummer: 195296900

Locatie: Pastoor Bruggemanlaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen hekwerk
Datum verzending: 17 juni 2019
Zaaknummer: 195295189


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.