Officiële bekendmakingen 2019 week 20

15 mei 2019 – week 20

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Graaf van Rechterenweg 14, Oosterbeek
Voor: kappen van 2 bomen
Datum ontvangst: 1 mei 2019
Zaaknummer: 195296900

Locatie: Hogenkampseweg, Renkum (plan ‘t Haegendal)
Voor: bouw 15 woningen
Datum ontvangst: 2 mei 2019
Zaaknummer: 195297032

Locatie: Zonneheuvelweg 8, Oosterbeek
Voor: bouwen van een veranda, overkapping en muurtje
Datum ontvangst: 29 april 2019
Zaaknummer: 195296583

Locatie: Bennekomseweg 57, Heelsum
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 29 april 2019
Zaaknummer: 195296564


Verlengen beslistermijn

Locatie: Wolfhezerweg 8, Oosterbeek
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 2 mei 2019
Zaaknummer: 195287404


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Noorderweg 14, Oosterbeek
Voor: intrekken verleende vergunning
Datum verzending: 3 mei 2019
Zaaknummer: 195296352

Locatie: Airborneweg 2, Renkum
Voor: bouwen serre en carport
Datum verzending: 1 mei 2019
Zaaknummer: 195292186

Locatie: St. Bernulphusstraat 16, Oosterbeek
Voor: uitbreiden begane grond en plaatsen opbouw
Datum verzending: 1 mei 2019
Zaaknummer: 195288815

Locatie: Duitsekampweg 18, Wolfheze
Voor: kappen beuk
Datum verzending: 3 mei 2019
Zaaknummer: 195292641

Locatie: Akkersdreef 2, Renkum
Voor: bouwen fietsenberging
Datum verzending: 2 mei 2019
Zaaknummer: 195292475

Locatie: Jan van Embdenweg 6, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 1 mei 2019
Zaaknummer: 195295713

     
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

  • Stichting Stuwwalloop, voor het organiseren van de Stuwwalloop op 25 mei 2019 vanaf Sportpark Hartenstein in Oosterbeek (13 mei 2019);
  • Velomamanagement BV, voor het organiseren van de Gran Fondo Rosa en een dikke- bandenrace op 19 mei 2019 vanaf Sportpark Hartenstein in Oosterbeek (9 mei 2019);
  • Bazaarcommissie Hervormde Kerk, voor het organiseren van de bazaar op 24 en 25 mei 2019 bij de Hervormde kerk Renkum (14 mei 2019);
  • Oosterbeek in beweging, voor het organiseren van het theaterstuk Verzet op 15 juni 2019 bij museum Hartenstein (14 mei 2019).

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement


ADRESSEN STEMLOKALEN
 

De burgemeester van Renkum maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nummer Naam Adres
1 Gemeentehuis Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek
2 Openbare Basisschool De Marlijn Van Spaenweg 11, Oosterbeek
3 Verpleeghuis De Molenberg Molenberg 2, Oosterbeek
4 Verzorgingshuis Overdal Lebretweg 2, Oosterbeek
5 Parkflat De Valkenburcht Valkenburglaan 35, Oosterbeek
6 Ontmoetingskerk Bentincklaan 7, Doorwerth
7 Dorpshuis Poort van Doorwerth Mozartlaan 2, Doorwerth
8 Sporthal Doorwerth Dalweg 3, Doorwerth
9 Het Schild  Wolfhezerweg 101, Wolfheze
10 Serviceflat De Koningshof Utrechtseweg 62, Heelsum
11 Serviceflat Hoog Heelsum Kuypersweg 6, Renkum
12 MFC Doelum Hogenkampseweg 45, Renkum
13 PV Airborne Van Ingenweg 2, Renkum 
14 Huis van Renkum Europalaan 11, Renkum

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Gemeente Renkum, Team Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek

Plaats: Oosterbeek
Datum: woensdag 8 mei 2019

De burgemeester voornoemd,

A.M.J. Schaap


Verkiezing van de leden van het Europees Parlement

MOBIEL STEMBUREAU


De burgemeester van Renkum maakt bekend, dat voor de  verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. In onderstaand overzicht vindt u de zittingstijden en plaatsen. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in dit mobiele stembureau.

Zittingstijden Naam Adres Postcode Plaats
09.30 - 10.30 uur Missiehuis Vrijland  Johannahoeve 2 6861 WJ  Oosterbeek
11.00 - 12.00 uur De Rijnhof  Dorpsstraat 50  6871 AM Renkum
13.00 - 14.00 uur De Sonnenberg  Sonnenberglaan 4 6861 AM  Oosterbeek
14.30 - 15.30 uur Felixoord Ommershoflaan 35  6861 CH Oosterbeek

 

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Gemeente Renkum, Team Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek

Plaats: Oosterbeek
Datum: woensdag 8 mei 2019

De burgemeester voornoemd,

A.M.J. Schaap