Officiële bekendmakingen 2019 week 18

Datum: 1 mei 2019 – week 18

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Cornelis Koningstraat (kad D 9617)
Voor: maken dakkapel op te bouwen woongebouw
Datum ontvangst:16 april 2019
Zaaknummer: 195295423

Locatie: Esdoorndreef 82, Renkum
Voor: vervangen garagedeur door vaste muur met raam
Datum ontvangst:16 april 2019
Zaaknummer:195295456

Locatie: Pastoor Bruggemanlaan 1, Oosterbeek
Voor: remodeling Albert Heijn
Datum ontvangst: 12 april 2019
Zaaknummer: 195295191

Locatie: Rosandepolder 29, Oosterbeek
Voor: bouwen woonark
Datum ontvangst: 19 april 2019
Zaaknummer: 195295832

Locatie: Jan van Embdenweg 6, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 18 april 2019
Zaaknummer: 195295713

Locatie: Dr. Brevéestraat 15, Oosterbeek
Voor: maken dakopbouw/nokverhoging
Datum ontvangst: 18 april 2019
Zaaknummer: 195295656

Locatie: Lawijckerhof 16 en 18, Wolfheze
Voor: isoleren en renoveren dak nr 16 en vervangen dakkapel nr 18
Datum ontvangst: 18 april 2019
Zaaknummer: 195295743

Locatie: Pastoor Bruggemanlaan 1, Oosterbeek
Voor: vervangen winkelwagenopstelling door afsluitbaar hekwerk
Datum ontvangst: 12 april 2019
Zaaknummer 195295189

Verlenging beslistermijn

Locatie: Europalaan 98 B, Renkum
Voor: verbouwen hal tot een praktijk voor fysiotherapie
Datum verzending: 16 april 2019
Zaaknummer: 195287803Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur via (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Stichting de 8 van Heelsum, voor het organiseren van het Familie Fiesta Festival met Dikke bandenrace op 26 mei 2019 bij het Veld aan de Bart Crumstraat te Heelsum;
  • Renkum Leeft, voor het organiseren van de Airborne herdenkingsactiviteiten op 20, 21 en 22 september 2019 op het evenemententerrein aan de Bennekomseweg te Renkum;
  • Stichting Scarabee voor het organiseren van het Onzichtbaar Landschap festival in tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek op 28, 29 en 30 juni 2019;
  • Trots Events, voor het organiseren van een Trotsmarkt op 23 juni en 20 oktober 2019 in Bato’s Park in Oosterbeek;
  • Fletcher Hotel Buunderkamp Wolfheze, voor het organiseren van een feestavond op 16 november 2019.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Weverstraat 63, Oosterbeek
Voor: intrekken verleende vergunning voor aanpassing ramen
Datum verzending: 19 april 2019
Zaaknummer: 195293487

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 24, Oosterbeek
Voor: isoleren van de gevel en de zolderverdieping
Datum verzending: 17 april 2019
Zaaknummer: 195293487

Locatie: Utrechtseweg 232, Oosterbeek
Voor: plaatsen 2 masten
Datum verzending: 18 april 2019
Zaaknummer: 195290016

Locatie: Wolfhezerweg 120-02, Wolfheze
Voor: kappen 3 grove dennen en 3 eiken
Datum verzending: 17 april 2019
Zaaknummer: 195291055

Locatie: Bennekomseweg 23, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 18 april 2019
Zaaknummer: 195290943

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur via (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Weekmarkt Oosterbeek verplaatst

De locatie van de Oosterbeekse weekmarkt van donderdag 9 mei 2019 is eenmalig verplaatst. De markt is die dag aan de achterkant van het gemeentehuis, op de parkeerplaats bij de bibliotheek. Op het Raadhuisplein, aan de voorkant, is van 8 mei tot 13 mei 2019 kermis.

Collecterooster mei 2019

  • 5 mei t/m 11 mei:   Maag Lever Darm Stichting
  • 12 mei t/m 18 mei: Longfonds
  • 19 mei t/m 25 mei: Prins Bernhard Cultuurfonds