Officiële bekendmakingen 2019 week 17

24 april 2019 – week 17
 

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 121, Renkum
Voor: omkleuren tankstation naar Esso Expres
Datum ontvangst: 9 april 2019
Zaaknummer: 195294761

Locatie: Heidesteinlaan 2, Heelsum
Voor: uitbreiden woning en kappen 6 bomen
Datum ontvangst: 9 april 2019
Zaaknummer: 195294799

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: plaatsen vetvangput in stoep voor de Albert Heijn
Datum ontvangst: 5 april 2019
Zaaknummer: 195294842

Locatie: Industrieweg 20A, Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 5 april 2019
Zaaknummer: 195294381

Locatie: Dunolaan 29, Heveadorp
Voor: bouwen schuur
Datum ontvangst: 2 april 2019
Zaaknummer: 195294196

Locatie: Wolfhezerweg 111, Wolfheze
Voor: maken aanbouw aan horeca-pand
Datum ontvangst: 7 april 2019
Zaaknummer: 195294497

Locatie: Stenenkruis 27B, Oosterbeek
Voor: intrekken verleende vergunning dakopbouw
Datum ontvangst: 10 april 2019
Zaaknummer: 195294989

Locatie: Van Spaenweg 4, Oosterbeek
Voor: verbreden uitweg achterzijde
Datum ontvangst: 2 april 2019
Zaaknummer: 195294156

Locatie: Schelmseweg 80, Oosterbeek
Voor: kapwerkzaamheden bij landgoed Boschveld
Datum ontvangst: 18 maart 2019
Zaaknummer: 195294608

Locatie: van Spaenweg 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 3 april 2019
Zaaknummer: 195294198

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: maken balustrade aan achterzijde
Datum ontvangst: 4 april 2019
Zaaknummer: 195294342
Locatie: Generaal Urquhartlaan 43, Oosterbeek
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 10 april 2019
Zaaknummer: 195294880

Locatie: Utrechtseweg 53, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 11 april 2019
Zaaknummer: 195294972

Locatie: Meester van Rennesweg 19, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 3 april 2019
Zaaknummer: 195294303


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Stichting Polentocht Driel, voor het organiseren van de Polentocht op 14 september 2019, route komt door de gemeente Renkum;
 • Stichting Wielerpromotie Rivierenland, voor het organiseren van de Flipjes Wielertocht op 27 juli 2019, route komt door de gemeente Renkum;
 • Willemsen Stage Management, voor het organiseren van Renkum Down Hill op 17 augustus 2019, Hogenkampseweg in Renkum;
 • Airborne Forces Security Fund, voor het organiseren van de AFSF Herdenking op 22 september 2019, op de begraafplaats aan de Van Limburg Stirumweg 28 in Oosterbeek.

Ontheffing baanverlichting

 • RTV Bakkershaag, voor het langer laten branden van de baanverlichting tijdens het Open tennistoernooi van 10 tot en met 13 juni 2019, Hogenkampseweg 45 in Renkum.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen 7 lichtmasten bij nieuwe paardenbak
Datum verzending: 10 april 2019
Zaaknummer: 195294608

Locatie: Kennedylaan 3, Doorwerth
Voor: vestigen bed & breakfast
Datum verzending: 11 april 2019
Zaaknummer: 195287166

Locatie: Beelaertslaan 2, Oosterbeek
Voor: bouwen vrijstaande overkapping en schuur
Datum verzending: 12 april 2019
Zaaknummer: 195290200

Locatie: Kabeljauwallee 2, Doorwerth
Voor: vergroten woning
Datum verzending: 12 april 2019
Zaaknummer: 195294303

Locatie: Johan Stratiuslaan 11, Wolfheze
Voor: vervangen dakconstructie en aanbrengen gevelisolatie
Datum verzending: 12 april 2019
Zaaknummer: 195290523

Vergunningsvrij

Locatie: Schelmseweg 80 Oosterbeek
Voor: kapwerkzaamheden bij landgoed Boschveld
Datum verzending: 10 april 2019
Zaaknummer: 195294608

      
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

 • ROEV, voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 op het Europaplein in Renkum (18-04-2019);
 • ROEV, voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei 2019 op het Europaplein in Renkum met een stille tocht vanaf de Kerkstraat  (15-04-2019);
 • Oranjevereniging Doorwerth-Heveadorp, voor het organiseren van de dodenherdenking met stille tocht  op 4 mei 2019  vanaf de Noorderlaan Heveadorp naar het Van der Molenplein in Doorwerth (15-04-2019);
 • Oud en Tiek, voor het organiseren van een brocantemarkt op 25 mei en 17 november 2019 op de Stefanieweg in Oosterbeek (11-04-2019);
 • Oranjevereniging Oosterbeek, voor het organiseren van Koningsavond en Koningsdag in het Sportpark Hartenstein in Oosterbeek (18-04-2019);
 • Oranjevereniging Oosterbeek, voor het organiseren van de Kermis van 8 mei tot en met 13 mei 2019 op het Raadhuisplein in Oosterbeek (18-04-2019);
 • Renkum Centrum Ondernemersvereniging, voor het organiseren van de eerste Renkumse Bloemen- en plantenmarkt op 3 mei 2019 op het Europaplein (15-04-2019).

 
Gebruik openbare grond

 • Nijhuis Bouw BV, voor het inrichten van een bouwplaats: (12 april 2019):
  • Aan de Juliana van Stolbergweg en Willem van Oranjeweg te Heelsum van 22 april tot en met 14 juli 2019;
  • Aan het Materman-plantsoen te Oosterbeek van 13 mei tot en met 23 juni 2019;
  • Op de hoek Meester van Damweg/Hogenkampseweg te Renkum, van 3 juni tot en met 20 oktober 2019;
  • Aan het Hendriks-plantsoen te Wolfheze, van 26 augustus tot en met 6 oktober 2019.

Standplaatsvergunning

 • Handelsonderneming Ansari, plaats op de Weekmarkt Oosterbeek, wekelijks op donderdag op het Raadhuisplein (18-04-2019).


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Weekmarkt Oosterbeek verplaatst

De locatie van de Oosterbeekse weekmarkt van donderdag 9 mei 2019 is eenmalig verplaatst.
De markt is die dag aan de achterkant van het gemeentehuis, op de parkeerplaats bij de bibliotheek. Op het Raadhuisplein, aan de voorkant, is van 8 mei tot 13 mei 2019 kermis.

Collecterooster mei 2019

 • 5 mei 2019 t/m 11 mei 2019: Maag Lever Darm Stichting
 • 12 mei 2019 t/m 18 mei 2019: Longfonds
 • 19 mei 2019 t/m 25 mei 2019: Prins Bernhard Cultuurfonds