Officiële bekendmakingen 2019 week 15

10 april 2019 – week 15

Vergunningaanvragen
Besluiten
Overige

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Nassaulaan 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 29 maart 2019
Zaaknummer: 195293875

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum
Voor: intrekken oude omgevingsvergunning
Datum ontvangst: 20 maart 2019
Zaaknummer: 195292840

Locatie: Kabeljauwallee 13, Doorwerth
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 29 maart 2019
Zaaknummer: 195293793

Locatie: Weverstraat 63, Oosterbeek
Voor: intrekken verleende vergunning
Datum ontvangst: 25 maart 2019
Zaaknummer: 195293487

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 18, Oosterbeek
Voor: intrekken aanvraag bouw woning
Datum ontvangst: 18 maart 2019
Zaaknummer: 195292548

Locatie: Paul Krugerstraat 34, Oosterbeek
Voor: bouwen dakkapel aan voorzijde
Datum ontvangst: 27 maart 2019
Zaaknummer: 195293633

Locatie: Generaal Urquhartlaan 18 A, Oosterbeek
Voor: interne verbouwing apotheek
Datum ontvangst: 21 maart 2019
Zaaknummer: 195292939

Locatie: Duitsekampweg 7, Wolfheze
Voor: bouwen loods
Datum ontvangst: 28 maart 2019
Zaaknummer: 195293756

Locatie: Hogenkampseweg/Meester van Damweg, Renkum
Voor: kappen 38 bomen
Datum ontvangst: 26 maart 2019
Zaaknummer: 195293652

Locatie: Cardanuslaan 28, Doorwerth
Voor: intrekken verzoek wijzigen bestemming
Datum ontvangst : 27 maart 2019
Zaaknummer: 195293181

Locatie: Strodorpsweg 6, Oosterbeek
Voor: verbouwen woning
Datum ontvangst: 23 mart 2019
Zaaknummer: 195293181

Verlengen beslistermijn
Locatie: Paul Krugerstraat 50A, Oosterbeek
Voor: herontwikkeling werkplaats tot praktijkruimte kindercoaching
Datum verzending: 27 maart 2019
Zaaknummer: 195286403

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: vervangen haag
Datum verzending: 1 april 2019
Zaaknummer: 195289380

Locatie: Molenweg 41, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 1 april 2019
Zaaknummer: 195288093


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Buiten behandeling gelaten

Locatie: Achterdorpsstraat 73, Renkum
Voor: maken dakopbouw
Datum verzending: 2 april 2019
Zaaknummer: 195289423


Verleend

Locatie: nabij Parallelweg, Wolfheze (kadastraal Oosterbeek B 990)
Voor: plaatsen picknicktafel en 2 informatieborden
Datum verzending: 2 april 2019
Zaaknummer: 195288895

Locatie: Energieweg 7, Renkum
Voor: maken overkapping
Datum verzending: 2 april 2019
Zaaknummer: 195291414

Locatie: Paul Krugerstraat 50A, Oosterbeek
Voor: herontwikkeling werkplaats tot praktijkruimte kindercoaching
Datum verzending: 2 april 2019
Zaaknummer: 195286403

Locatie: terrein Pluryn, Oosterbeek (kad. Oosterbeek E 1201)
Voor: aanleggen bikepark en deel mountainbikeroute
Datum verzending: 29 maart 2018
Zaaknummer: 195285822

Locatie: Van Borsselenweg 36, Oosterbeek
Voor: bouwen vlonder
Datum verzending: 29 maart 2019
Zaaknummer: 195293005


Herstelbesluit

Locatie: Ridder van Rappardlaan 9, Doorwerth
Voor: verplaatsen uitweg (verlening na bezwarenprocedure)
Datum verzending: 3 april 2019
Zaaknummer: 195273586

      
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                     


APV/ Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De verzenddatum staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

 • Driebergse Tourclub, voor het organiseren van de Bultentocht van 22 april 2019, route loopt deels door de gemeente Renkum (5 april 2019);
 • Mantel Arnhem BV, voor het organiseren van de Ronde van Arnhem op 14 april 2019, route loopt deels door de gemeente Renkum (5 april 2019);
 • Axa Valleirenners, voor het organiseren van de Toertocht Veenendaal-Veenendaal op 13 april 2019, route loopt deels door de gemeente Renkum (8  april 2019);
 • Oranjevereniging Oosterbeek, voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei 2019 bij het gemeentehuis  in Oosterbeek (4 april 2019);
 • Oranjevereniging Doorwerth Heveadorp, voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 rondom het Winkelcentrum in Doorwerth (8 april 2019);
 • Vereniging Oranjedag Heelsum, voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 aan de Bart Crumstraat in Heelsum (8 april 2019);
 • Oranjevereniging Wolfheze, voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 op het grasveld aan de Van Mesdaglaan te Wolfheze (8 april 2019).

Gebruik openbare grond

 • Nijhuis Bouw BV, voor het inrichten van een bouwplaats: (27 maart 2019)
  • aan de Goudenregenlaan te Oosterbeek vanaf 1 april 2019 tot en met week 19;
  • aan de Christinastraat te Oosterbeek vanaf 1 april 2019  tot en met week 51. 

Standplaatsvergunning

 • Seizoenstandplaats, voor de verkoop van fruit van 27 mei tot en met 31 augustus 2019, op de Johanitterweg in Doorwerth (1 april 2019);
 • Seizoenstandplaats, voor de verkoop van fruit van 20 mei tot en met 30 augustus 2019, op de Benedendorpsweg in Oosterbeek (1 april 2019).

Terrasvergunning

 • De bakkerij van Voorthuizen VOF, voor een uitbreiding van het terras bij Brood en Co, op het Dorpsplein 43 in Renkum.


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: starten bedrijf voor opvang dieren
Datum verzending: 28 maart 2019
Zaaknummer: 195287106

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: starten smederij
Datum verzending: 25 maart 2019
Zaaknummer: 195285805

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Overige

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement


Stemmen met een kiezerspas

 
De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
    
A. Schriftelijke aanvraag
  1. Bij Gemeente Renkum, Team Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 
B. Mondelinge aanvraag
  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de stempas te overleggen bij Gemeente Renkum, Team Burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.


Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
    
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

  1. Bij Gemeente Renkum, Team Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
      Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
  3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
  5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 
B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

  1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
  2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
  3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
  4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
  5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
  6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Gemeente Renkum, Team Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
 
Plaats: Oosterbeek
Datum: dinsdag 9 april 2019
 
De burgemeester voornoemd,
A.M.J. Schaap