Officiële bekendmakingen 2019 week 14

3 april 2019 – week 14

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Van Borsselenweg 36, Oosterbeek
Voor: bouwen vlonder
Datum ontvangst: 20 maart 2019
Zaaknummer: 195293005

Locatie: Maatweg 10, Renkum
Voor: kappen berk en esdoorn
Datum ontvangst: 19 maart 2019
Zaaknummer: 195292881

Locatie: Crocuslaan 21, Heelsum
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 18 maart 2019
Zaaknummer: 195292759

Locatie: Ploegseweg 18, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 19 maart 2019
Zaaknummer: 195292668

Locatie: Bram Streeflandweg 53, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 19 maart 2019
Zaaknummer: 195292762


Verlengen beslistermijn

Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: toevoegen vergaderruimte en kantine aan bedrijfspand
Datum ontvangst : 21 maart 2019
Zaaknummer   : 195287959


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/ Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Renkum voor Elkaar, voor het organiseren van de buitenspeeldag op 12 juni 2019 op diverse locaties in de gemeente Renkum;
 • Renkumse Oranje en Evenementen Vereniging, voor het organiseren van de kermis van 11 tot en met 16 juni 2019 op het Europaplein in Renkum;
 • Renkumse Oranje en Evenementen Vereniging, voor het organiseren van Dodenherdenking op 4 mei 2019 bij de Kerkstraat in Renkum;
 • Stichting Bridge to Bridge, voor het organiseren van de doorkomst van de Airborne Freedom trail op 14 september 2019 met start op Papendal;
 • Ondernemersvereniging Renkum Centrum, voor het organiseren van de Eerste Renkumse Bloemen- en plantenmarkt op 3 mei 2019 op het Europaplein.

Doorkomst toertochten

 • TWC de Keienrenners, voor het organiseren van de doortocht door een deel van de gemeente Renkum van de Keienrenners Classic op 2 juni 2019; 
 • Golazo Cycling NL, voor het organiseren van de doorkomst door een deel van de gemeente Renkum van Classico Boretti op 11 mei 2019.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Vergunningsvrij

Locatie: Wolfhezerweg ter hoogte van nr. 8, Oosterbeek
Voor: kappen zomereik
Datum verzending: 26 maart 2019
Zaaknummer: 195288476

Verleend

Locatie: Sara Mansveltweg 24, Wolfheze
Voor: plaatsen dakopbouw, intern verbouwen en vervangen kozijnen
Datum verzending: 26 maart 2019
Zaaknummer: 195286948

Locatie: Schellardweg 4, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 26 maart 2019
Zaaknummer: 195290942

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: beperkte milieutoets
Datum verzending: 25 maart 2019
Zaaknummer: 195288600

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: tijdelijke afwijking bestemmingsplan voor massage-/welnesssalon
Datum verzending: 22 maart 2019
Zaaknummer: 195286870

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: aanmeldnotitie vormvrije MER
Datum verzending: 21 maart 2019
Zaaknummer: 195292555

       
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

APV/Bijzondere wetten

 

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De verzenddatum staat tussen haakjes.

Standplaatsvergunning

 • De heer Gerritsen, voor het innemen van een seizoenstandplaats voor de verkoop van kersen en aardbeien aan de Benedendorpsweg te Oosterbeek (29 maart 2019)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Veentjesbrug 6, Heelsum
Voor: veranderen van bedrijf/plaatsen bovengrondse tank
Datum verzending: 25 maart 2019
Zaaknummer: 195283272

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: oprichten bedrijf
Datum verzending: 25 maart 2019
Zaaknummer: 195285805

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Overige

Collecterooster april 2019

 • 31 maart t/m 6 april: Fonds Gehandicaptensport
 • 7 april 2019 t/m 13 april: Hartstichting
 • 14 april 2019 t/m 20 april: Nationaal Fonds Kinderhulp