Officiële bekendmakingen 2019 week 13

27 maart 2019 – week 13

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: W.A. Scholtenlaan, tussen Houtsniplaan en Reigersberg
Voor: kappen 3 acacia’s
Datum ontvangst: 7 maart 2019
Zaaknummer: 195291978

Locatie: Dunolaan 4A, Heveadorp
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 16 maart 2019
Zaaknummer: 195292467

Locatie: Airborneweg 2, Renkum
Voor: bouwen serre aan zijgevel en garage aan achterzijde
Datum ontvangst: 13 maart 2019
Zaaknummer: 195292186

Locatie: Duitsekampweg 18, Wolfheze
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 16 maart 2019
Zaaknummer: 195292641

Locatie: Bennekomseweg 57, Heelsum
Voor: bouwen vrijstaande woning
Datum ontvangst: 18 maart 2019
Zaaknummer: 195292590

Locatie: Ommershoflaan 35, Oosterbeek
Voor: kappen 3 beuken
Datum ontvangst: 18 maart 2019
Zaaknummer: 195292748

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: aanmeldnotitie vormvrije MER
Datum ontvangst: 15 maart 2019
Zaaknummer: 195292555

Locatie: Kabeljauwallee 2, Doorwerth
Voor: vergroten woning
Datum ontvangst: 11 maart 2019
Zaaknummer: 195291968

Locatie: Baron van Brakelllaan 1A, Doorwerth
Voor: plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 11 maart 2019
Zaaknummer: 195292027

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: verwijderen boomstronken
Datum ontvangst: 12 maart 2019
Zaaknummer: 195292050

Locatie: Bergerhof 2, Renkum
Voor: wijzigen gebruik (van bedrijfswoning naar privéwoning)
Datum ontvangst: 21 februari 2019
Zaaknummer: 195292316

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: plaatsen tijdelijke woning
Datum ontvangst: 13 maart 2019
Zaaknummer: 195292127

Locatie: Jacobaweg 15, Oosterbeek
Voor: wijzigen constructie en gevel, aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 9 maart 2019
Zaaknummer: 195292108

Locatie: Akkersdreef 2, Renkum
Voor: bouwen fietsenberging
Datum ontvangst: 15 maart 2019
Zaaknummer: 195292475

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Stichting Maaslandloop, voor het organiseren van de Maaslandloop Estafetteloop op 7 augustus 2019 door de gemeente Renkum;
  • Oranjevereniging Doorwerth Heveadorp, voor het organiseren van de Dodenherdenking op 4 mei 2019 in Doorwerth;
  • Pro Persona, voor het organiseren van diverse voorstellingen op zondagen van 30 juni t/m 4 augustus 2019 in het Openluchttheater De Klaproos in Wolfheze.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze indienen. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Doornenkampseweg 21, Heelsum
Voor: verbreden uitweg
Datum verzending: 15 maart 2019
Zaaknummer: 195287116

Locatie: Wolfsheide, Wolfheze (kavel 13)
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 19 maart 2019
Zaaknummer: 195289005

Locatie: Achterdorpsstraat 1, Renkum
Voor: bouwen 2 woningen
Datum verzending: 18 maart 2019
Zaaknummer: 195288992

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: vervangen kapschuur
Datum verzending: 15 maart 2019
Zaaknummer: 195288920


Geweigerd

Locatie: Jan van Embdenweg 6, Oosterbeek
Voor: aanleg uitweg
Datum verzending: 15 maart 2019
Zaaknummer: 195288730

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Quadenoord 6, Renkum
Voor: reconstructie historische watermolen
Datum verzending: 14 maart 2019
Zaaknummer: 195283606

Ingetrokken

Locatie: Schellardweg 4, Oosterbeek
Voor: bouwen in strijd met bestemmingsplan
Datum verzending: 14 maart 2019
Zaaknummer: 195291292


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Utrechtseweg 291, Oosterbeek
Voor: realiseren gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 1 maart 2019
Zaaknummer: 195291190

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.