Officële bekendmakingen 2019 week 12

20 maart 2019 – week 12

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Don Boscoweg 30, Renkum
Voor: maken uitbouw aan achterzijde
Datum ontvangst: 1 maart 2019
Zaaknummer: 195291386

Locatie: Sara Mansveltweg 33, Wolfheze
Voor: kappen 2 bomen in achtertuin
Datum ontvangst: 5 maart 2019
Zaaknummer: 195291360

Locatie: Bram Streeflandweg, Renkum (kavel 7 en 8)
Voor: bouwen twee-onder-een-kapwoning
Datum ontvangst: 6 maart 2019
Zaaknummer: 195291549

Locatie: Telefoonweg 77, Renkum
Voor: plaatsen 2 overkappingen boven bestaande opslag
Datum ontvangst: 5 maart 2019
Zaaknummer: 195291404

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen stapmolen
Datum ontvangst: 6 maart 2019
Zaaknummer: 195291535

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 24, Oosterbeek
Voor: isoleren gevel en zolderverdieping
Datum ontvangst: 7 maart 2019
Zaaknummer: 195291738

Locatie: Energieweg 7 Renkum
Voor: maken overkapping
Datum ontvangst: 6 maart 2019
Zaaknummer: 195291414


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Europalaan 98A, Renkum
Voor: verplaatsen uitweg
Datum verzending: 8 maart 2019
Zaaknummer: 195286704

Locatie: Utrechtseweg 86, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevel en verwijderen vitrinekast
Datum verzending: 8 maart 2019
Zaaknummer: 195290922

Locatie: Kleiputten Noorderberg, Doorwerth
Voor: plaatsen vogelkijkhut
Datum verzending: 11 maart 2019
Zaaknummer: 195287254

 
       
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.