Officiële bekendmakingen 2019 week 11

13 maart 2019 – week 11

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Baron van Brakelllaan 2, Doorwerth
Voor: kappen eik, berk en 2 beuken
Datum ontvangst: 26 februari 2019
Zaaknummer: 195290806

Locatie: Bennekomseweg 23, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 27 februari 2019
Zaaknummer: 195290943

Locatie: Utrechtseweg 86, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevel en verwijderen vitrinekast
Datum ontvangst: 27 februari 2019
Zaaknummer: 195290922

Locatie: Dreyenseweg 12, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 27 februari 2019
Zaaknummer: 195290933

Locatie: Wolfhezerweg 120-2, Wolfheze
Voor: kappen 3 eiken en 3 grove dennen
Datum ontvangst: 28 februari 2019
Zaaknummer: 195291055

Locatie: Kloosterpad 6, Renkum
Voor: maken afdak voor aanhanger
Datum ontvangst: 3 maart 2019
Zaaknummer: 195291179

Locatie: Schellardweg 4, Oosterbeek
Voor: intrekken verleende vergunning (zaak 195273051)
Datum ontvangst: 28 februari 2019
Zaaknummer: 195291292

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: renoveren winkel
Datum ontvangst: 1 maart 2019
Zaaknummer: 195291167

Locatie: Geelkerkenkamp 8, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 28 februari 2019
Zaaknummer: 195291047

Locatie: Schellardweg 4, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning
Datum ontvangst: 28 februari 2019
Zaaknummer: 195290942

Verlengen beslistermijn

Locatie: Kennedylaan 3, Doorwerth
Voor: starten bed & breakfast
Datum verzending: 5 maart 2019
Zaaknummer: 195287166

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: nieuwbouw faunaopvang met dierenweide
Datum verzending: 4 maart 2019
Zaaknummer: 195284581

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Koninklijke Harmonie Oosterbeek, voor het organiseren van een Midzomerconcertavond in Park Hartenstein op 22 juni 2019;
  • Food en Goodies Events, voor het organiseren van Food en Goodies Oosterbeek in het Dennenkamppark op 26 mei 2019;
  • Stichting Airborne Battle Wheels Oosterbeek, voor het organiseren van het St. ABWO Herdenkingsevenement op het grasterrein van de J.P. Heijestichting aan de Utrechtseweg 316 in Oosterbeek, van 17 tot en met 24 september 2019.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: kappen 3 beuken
Datum verzending: 5 maart 2019
Zaaknummer: 195281788

Locatie: Airborneweg 2, Renkum
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum verzending: 4 maart 2019
Zaaknummer: 195287087

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: deel pand gebruiken als smederij
Datum verzending: 1 maart 2019
Zaaknummer: 195285939

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen geluidsscherm
Datum verzending: 1 maart 2019
Zaaknummer: 195285861

Locatie: Van Spaenweg 42, Oosterbeek
Voor: maken dakopbouw
Datum verzending: 1 maart 2019
Zaaknummer: 195289032

Locatie: Utrechtseweg 316, Oosterbeek
Voor: bouwen keermuur
Datum verzending: 5 maart 2019
Zaaknummer: 195288927


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

  • Fietsclub Versnellertje Ochten, voor het organiseren van de fietstoertocht Bergtoer op 30 maart 2019, gedeeltelijk door de gemeente Renkum (5 maart 2019);
  • Toerclub Wageningen, voor het organiseren van de fietstoertocht Veluviatocht, op 23 maart 2019, gedeeltelijk door de gemeente Renkum (5 maart 2019).


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Sluiting lokaal Veentjesbrug 3 Heelsum

De burgemeester heeft op 7 maart 2019 besloten om op grond van artikel 13b van de Opiumwet het pand aan de Veentjesbrug 3 in Heelsum te sluiten. Het pand is per direct gesloten voor de periode van zes maanden. Dit houdt in dat dit pand tot zaterdag 7 september 2019 is verzegeld en gesloten en voor een ieder niet meer toegankelijk is. Het doorbreken van een zegel van de sluiting is een strafbaar feit (artikel 199 van het Wetboek van Strafrecht).

Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland in kieskring Arnhem

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland in kieskring Arnhem op woensdag 20 maart 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nummer Naam Adres
1 Gemeentehuis Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek
2 Openbare Basisschool De Marlijn  Van Spaenweg 11, Oosterbeek 
3 Verpleeghuis De Molenberg  Molenberg 2, Oosterbeek 
4 Verzorgingshuis Overdal Lebretweg 2, Oosterbeek 
5 Parkflat De Valkenburcht Valkenburglaan 35, Oosterbeek
6 Ontmoetingskerk Bentincklaan 7, Doorwerth
7 Dorpshuis De Poort van Doorwerth  Mozartlaan 2, Doorwerth 
8 Sporthal Doorwerth Dalweg 3, Doorwerth 
9 Het Schild Wolfhezerweg 101, Wolfheze 
10 Serviceflat De Koningshof Utrechtseweg 62, Heelsum 
11 Serviceflat Hoog Heelsum Kuypersweg 6, Renkum
12 MFC Doelum Hogenkampseweg 45, Renkum
13 PV Airborne Van Ingenweg 2, Renkum 
14 Huis van Renkum Europalaan 11, Renkum
15 Mobiel stembureau Zie onder Mobiel stembureau 

 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stembureau de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Mobiel stembureau

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland in kieskring Arnhem op woensdag 20 maart 2019 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. In onderstaand overzicht vindt u de zittingstijden en -plaatsen. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in dit mobiele stembureau.

Zittingstijden Naam Adres Postcode Plaats
8:30 tot 9:30 uur Missiehuis Vrijland Johannahoeve 2 6861 WJ Oosterbeek
9:45 tot 10:45 uur Mooi-Land Utrechtseweg 425 6865 CK Doorwerth
11.00 tot 12.00 uur De Rijnhof Dorpsstraat 50 6871 AM Renkum
13.00 tot 14.00 uur De Sonnenberg Sonnenberglaan 4 6861 AM Oosterbeek
14.15 tot 15.45 uur Medisch Centrum Wolfheze 2 6874 BE Wolfheze
16.00 tot 17.00 uur Felixoord Ommershoflaan 35  6861 CH Oosterbeek

    

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Meer informatie:
Gemeente Renkum, Team Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek

Plaats: Oosterbeek
Datum: 4 maart 2019

De burgemeester voornoemd,

A.M.J. Schaap

Collecterooster maart 2019

  • van 3 maart 2019 tot en met 9 maart 2019: Jantje Beton
  • van 10 maart 2019 tot en met 16 maart 2019:  Amnesty International
  • van 17 maart 2019 tot en met 23 maart 2019: Reuma Nederland
  • van 24 maart 2019 tot en met 30 maart 2019: ZOA