Officiële bekendmakingen 2019 week 10

6 maart 2019 – week 10

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 232 Oosterbeek
Voor: plaatsen lichtmasten
Datum ontvangst: 19 februari 2019
Zaaknummer: 195290016

Locatie: Beelaertslaan 2 Oosterbeek
Voor: bouwen schuur en vrijstaande overkapping
Datum ontvangst: 18 februari 2019
Zaaknummer: 195290200

Locatie: Valkenburglaan 1 Oosterbeek
Voor: plaatsen 7 lichtmasten bij paardenbak
Datum ontvangst: 19 februari 2019
Zaaknummer: 195290045

Locatie: Rolandseck 117 Doorwerth
Voor: kappen 3 acacia’s
Datum ontvangst: 25 februari 2019
Zaaknummer: 195290501

Locatie: Johan Stratiuslaan 11 Wolfheze
Voor: vervangen dakconstructie en aanbrengen gevelisolatie
Datum ontvangst: 25 februari 2019
Zaaknummer: 195290523


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Airborne Museum Hartenstein, organiseren van fototentoonstelling ‘Arnhem Boys’ in park Hartenstein, van 1 september tot en met 29 september 2019
 • Oranjevereniging Doorwerth/Heveadorp, organisatie Activiteiten Koningsdag 2019 in en rond het winkelcentrum De Weerd in Doorwerth, op 27 april 2019
 • Stichting Oosterbeek In Beweging, organiseren van de Airbornedag op het Raadhuisplein in Oosterbeek op 7 september 2019
 • Toertocht Veenendaal, organisatie van de Rein Veenendaal Huchiestocht op 1 juni 2019
 • Stichting De 8 van Heelsum, voor het organiseren van de Wielerronde De 8 van Heelsum op 26 mei 2019  in het centrum van Heelsum
 • Stichting Airborne Battlewheels  voor het organiseren van de Race to the Bridge op 21 september 2019 door de gemeente Renkum en het inrichten van een kampement bij de J.P. Heije Stichting in Oosterbeek in het weekend van 20 t/m 22 september 2019
 • Velomanagement BV, voor het organiseren van de 1K Ride op 1 september 2019 door de gemeente Renkum met start en finish op de Westerbouwing in Doorwerth
 • Hervormde kerk Renkum, voor het organiseren van de bazaar op 24 en 25 mei 2019 in de Hervormde kerk te Renkum

Ontheffing sluitingstijd

 • Grand Café Oosterbeek voor 29 juni 2019, Raadhuisplein 2 Oosterbeek

Aanvraag verklaring van geen bezwaar luchtvaart

 • Voor het opstijgen en landen met een paramotor in de weilanden bij de Fonteinallee in Doorwerth, voor niet-commerciële vluchten.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend


Locatie: Meester van Grolweg 49 Renkum
Voor: gebruik slaapkamer als bedrijf aan huis
Datum verzending: 25 februari 2019
Zaaknummer: 195285135

Locatie: Voortstreven 2 Renkum
Voor: verbouwen, plaatsen zwembad en kappen 3 bomen
Datum verzending: 22 februari 2019
Zaaknummer: 195285332

Locatie: Wolfhezerweg 101 en 103 in Wolfheze
Voor: kappen 7 eiken en 16 acacia’s
Datum verzending: 26 februari 2019
Zaaknummer: 195278775

Locatie: Benedendorpsweg 138 Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 20 februari 2019
Zaaknummer: 195286772

Locatie: Huis ter Aa 2 Heveadorp
Voor: intrekken verleende omgevingsvergunning
Datum verzending: 20 februari 2019
Zaaknummer: 195289484


Geweigerd

Locatie: Ridder Robertlaan 19 Doorwerth
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 26 februari 2019
Zaaknummer: 195285612


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

 • Velomanagement B.V., voor het organiseren van de fietstoertocht Primavera Ride op 17 maart 2019 door een gedeelte van de gemeente Renkum (28 februari 2019)

Gebruik openbare grond

 • Lenferink Wehl BV, plaatsen van een schafkeet en een toilet van 25 februari 2019 tot en met 22 maart 2019 op de parkeerplaats ter hoogte van de Patrijzenlaan 2 in Doorwerth (28 februari 2019)

Standplaatsvergunning

 • Oranjevereniging Oosterbeek, voor het plaatsen van de kermiskassa op 6 april 2019 op het Raadhuisplein in Oosterbeek (28 februari 2019)
 • Pepperminds Nederland BV, plaatsen van een krantenkar op 20 april 2019 en 4 mei 2019 op het Raadhuisplein in Oosterbeek (28 februari 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Fonteinallee 12 Doorwerth
Voor: starten bedrijf sociale werkvoorziening
Datum verzending: 25 februari 2019
Zaaknummer: 195282490

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Collecterooster maart 2019

 • 03-03-2019 tot 09-03-2019: Jantje Beton
 • 10-03-2019 tot 16-03-2019: Amnesty International
 • 17-03-2019 tot 23-03-2019: Reuma Nederland
 • 24-03-2019 tot 30-03-2019: ZOA