Officiële bekendmakingen 2019 week 08

20 februari 2019 – week 8

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 24, Oosterbeek
Voor: isoleren monument
Datum ontvangst: 4 februari 2019
Zaaknummer: 195288955

Locatie: Achterdorpsstraat 1, Renkum
Voor: bouwen 2 woningen
Datum ontvangst: 7 februari 2019
Zaaknummer: 195288992

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 4 februari 2019
Zaaknummer: 195288600

Locatie: bij Balijeweg, Wolfheze (kad. A754)
Voor: plaatsen picknicktafels
Datum ontvangst: 7 februari 2019
Zaaknummer: 195288895

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: vervangen kapschuur
Datum ontvangst: 7 februari 2019
Zaaknummer: 195288920

Locatie: Utrechtseweg 316, Oosterbeek
Voor: bouwen keermuur
Datum ontvangst: 7 februari 2019
Zaaknummer: 195288927

Locatie: Jan van Embdenweg 6, Oosterbeek
Voor: maken uitweg voor oplaadpunt
Datum ontvangst: 5 februari 2019
Zaaknummer: 195288730

Locatie: Geelkerkenkamp 24, Oosterbeek
Voor: legaliseren aangelegde goot
Datum ontvangst: 6 februari 2019
Zaaknummer: 195288776

Locatie: St. Bernulphusstraat 16, Oosterbeek
Voor: uitbreiden begane grond en plaatsen opbouw
Datum ontvangst: 6 februari 2019
Zaaknummer: 195288815

Rectificatie

Locatie: Paul Krugerstraat 50A, Oosterbeek
Voor: herontwikkeling van een voormalige werkplaats tot praktijkruimte voor kindercoaching
Datum ontvangst: 14 januari 2019
Zaaknummer: 195286403


Verlengen beslistermijn

Locatie  : Wolfhezerweg 101-103, Wolfheze
Voor   : kappen 12 zomereiken en 14 acacia’s
Datum verzending : 8 februari 2019
Zaaknummer   : 195278775


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/ Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Airborne Museum Hartenstein, voor het organiseren van de fototentoonstelling ‘Arnhem Boys’ in park Hartenstein, van 1 september tot en met 29 september 2019;
 • Oranjevereniging Doorwerth/Heveadorp, voor het organiseren van activiteiten Koningsdag 2019 in en rond het winkelcentrum De Weerd in Doorwerth, op 27 april 2019;
 • Stichting Oosterbeek In Beweging, voor het organiseren van de Airbornedag op het Raadhuisplein in Oosterbeek op 7 september 2019;
 • Toertocht Veenendaal, voor het organiseren van de Rein Veenendaal Huchiestocht, op 1 juni 2019.

Standplaatsvergunning

 • J. Gerritsen, voor het innemen van een standplaats op de Benedendorpsweg van maandag tot en met zaterdag voor de verkoop van fruit van april tot en met augustus 2019.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Van Deldenpad 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen 2 dakkapellen
Datum verzending: 11 februari 2019
Zaaknummer: 195288095

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 48, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 12 februari 2019
Zaaknummer: 195287516

Locatie: Van Borsselenweg 32, Oosterbeek
Voor: verbouwen monument
Datum verzending: 7 februari 2019
Zaaknummer: 195282527
       

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Locatie:  Bachlaan 23, Doorwerth
Voor:  brandveilig gebruik kinderdagverblijf
Datum verzending:  6 februari 2019
Zaaknummer:  195273231


Zienswijze

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van donderdag
21 februari 2019 tot donderdag 4 april 2019.
Richt eventuele zienswijzen binnen de genoemde periode aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van zaaknummer 195273231.
U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en het maken van een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

APV/ Bijzondere Wetten


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

 • Henk Bouman Handel en Dienstverlening, vergunning voor het wekelijks innemen van een standplaats op de weekmarkt Renkum, ten behoeve van de verkoop van zuivelproducten, kaas en eieren (14 februari 2019);
 • Kisjes Transport BV, afsluiting Julianaweg in Oosterbeek, ter hoogte van huisnummer 13, ten behoeve van hijswerkzaamheden, op 20 februari 2019 van 9.00 uur tot 16.00 uur (14 februari 2019);

Evenementenvergunning

 • WTC ’t Versnellertje Ochten, Zuid-Veluwetocht op 23 februari 2019 (13 februari 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek vanaf de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND IN KIESKRING ARNHEM 2019


Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland in kieskring Arnhem op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
    
A. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij Gemeente Renkum, Burgerzaken  zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 
B. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.
 
Meer informatie:
Gemeente Renkum, Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
 
Plaats: Oosterbeek
Datum: vrijdag 8 februari 2019
 
De burgemeester voornoemd,
A.M.J. Schaap


Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland in kieskring Arnhem op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
    
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij gemeente Renkum, Burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 
B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.
 
Meer informatie:
Gemeente Renkum, Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
 
Plaats: Oosterbeek
Datum: vrijdag 8 februari 2019
 
De burgemeester voornoemd,
A.M.J. Schaap

 

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BESTUUR VAN HET WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE

Stemmen met een kiezerspas


De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.


A. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij Gemeente Renkum, Burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, als ook de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 
B. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.
 
Meer informatie:
Gemeente Renkum, Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
 
Plaats: Oosterbeek
Datum: vrijdag 8 februari 2019
 
De burgemeester voornoemd,
A.M.J. Schaap


Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:


A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij Gemeente Renkum, Burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 
B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 

 1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.
 
Meer informatie:
Gemeente Renkum, Burgerzaken
Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek

Plaats: Oosterbeek
Datum: vrijdag 8 februari 2019
 
De burgemeester voornoemd,
A.M.J. Schaap