Officiële bekendmakingen 2019 week 05

30 januari 2019 – week 5

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Wolfhezerweg 110, Wolfheze
Voor: maken massage/wellness station
Datum ontvangst: 16 januari 2019
Zaaknummer: 195286870

Locatie: Benedendorpsweg 138, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 17 januari 2019
Zaaknummer: 195286772

Locatie: Europalaan 98A, Renkum
Voor: verplaatsen uitweg
Datum ontvangst: 16 januari 2019
Zaaknummer: 195286704

Locatie: Kennedylaan 3, Doorwerth
Voor: starten Bed and Breakfast
Datum ontvangst: 15 januari 2019
Zaaknummer: 195286491

Locatie: Airborneweg 2, Renkum
Voor: plaatsen stacaravan
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Zaaknummer: 195287087

Locatie: Sara Mansveltweg 24, Wolfheze
Voor: plaatsen dakopbouw en interne verbouwing
Datum ontvangst: 19 januari 2019
Zaaknummer: 195286948

Locatie: Duitsekampweg 43, Wolfheze
Voor: kappen vier eiken
Datum ontvangst: 17 januari 2019
Zaaknummer: 195286833


Verlenging beslistermijn

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: kappen drie beuken
Datum verzending: 21 januari 2019
Zaaknummer: 195281788


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • CBFB, voor het organiseren van de Tour de Haute Veluwe op 20 april 2019 door een deel van de gemeente Renkum;
 • VDH Kringgroep Klein Vosdal, voor het organiseren van het Provinciale honden africhtkampioenschap op 21 en 22 april 2019 bij het Sportpark Heelsum;
 • Oranjevereniging Oosterbeek, voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei bij het gemeentehuis in Oosterbeek;
 • De Dolle Instuivers, voor het organiseren van de carnavalsoptocht Renkum op 2 maart 2019 vanaf de Doelum in Renkum;
 • Nederlandse Handboog Bond, voor het organiseren van het EK Field Archery van 2 tot en met 10 augustus 2019 bij Kasteel Doorwerth.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Stortweg 37, Oosterbeek
Voor: vervangen dakkapel
Datum verzending: 17 januari 2019
Zaaknummer: 195281491

Verleend

Locatie: Hogenkampseweg 132A, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 16 januari 2019
Zaaknummer: 195281459

Locatie: Industrieweg 20A, Renkum
Voor: vernieuwen en uitbreiden bedrijfspand
Datum verzending: 17 januari 2019
Zaaknummer: 195276699

Locatie: Rosandepolder 19, Oosterbeek
Voor: plaatsen tuinhuis
Datum verzending: 18 januari 2019
Zaaknummer: 195280979

Locatie: Wolfhezerweg 44, Wolfheze
Voor: kappen 7 eiken
Datum verzending: 17 januari 2019
Zaaknummer: 195282114

Locatie: Wouter Klaassenlaan 62, Oosterbeek
Voor: aanbouwen bergruimte aan kopgevel
Datum verzending: 21 januari 2019
Zaaknummer: 195272367

Locatie: Balijeweg 26, Wolfheze
Voor: plaatsen stacaravan in voortuin
Datum verzending: 18 januari 2019
Zaaknummer: 195283679

Locatie: Generaal Urquhartlaan 11, Oosterbeek
Voor: plaatsen tuinschuurtje
Datum verzending: 16 januari 2019
Zaaknummer: 195284089

Locatie: Utrechtseweg 147, Oosterbeek
Voor: vestigen detailhandel
Datum verzending: 21 januari 2019
Zaaknummer: 195281923

Locatie: Goudenregenlaan en omgeving, Oosterbeek
Voor: dakrenovatie bij 5 portiekflats en 28 woningen
Datum verzending: 8 januari 2019
Zaaknummer: 195282170


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

 • RETO, voor het organiseren van een toertocht MTB op 9 februari 2019 (28 januari 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek vanaf de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

 • Nr. VKB19-01 ontwerp-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op het Van Nispen tot Pannerdenplantsoen in Doorwerth;
 • Nr. VKB19-02 ontwerp-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Reijmerweg in Renkum;
 • Nr. VKB19-06 ontwerp-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Molenberg in Oosterbeek.

Zienswijze

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
 • de reden dat u een zienswijze indient;
 • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Simon Moulijnstraat 1 en 2, Renkum
Voor: aanleg 2 gesloten bodemenergiesystemen
Datum verzending: 17 januari 2019
Zaaknummer: 195283501

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Collecterooster januari-februari 2019

 • 27 januari 2019 tot en met 2 februari 2019: Hersenstichting