Officiële bekendmakingen 2019 week 03

16 januari 2019 – week 3

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: nieuwbouw faunaopvang met dierenweide
Datum ontvangst: 21 december 2018
Zaaknummer: 195284581

Locatie: Energieweg 7, Renkum
Voor: nieuwbouw overkapping
Datum ontvangst: 21 december 2018
Zaaknummer: 195284550

Locatie: Wolfsheide Wolfheze (kavel 16)
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 21 december 2018
Zaaknummer: 195284553

Locatie: Molenweg 6, Oosterbeek
Voor: vervangen puntdak door opbouw met plat dak
Datum ontvangst: 24 december 2018
Zaaknummer: 195284721

Locatie: Industrieweg 26, Renkum
Voor: wijzigen bestemming
Datum ontvangst: 19 december 2018
Zaaknummer: 195284505

Locatie: Generaal Urquhartlaan 11, Oosterbeek
Voor: plaatsen tuinschuurtje
Datum ontvangst: 18 december 2018
Zaaknummer: 195284089

Locatie: Molenweg 14, Renkum
Voor: vervangen/wijzigen gevelkozijnen
Datum ontvangst: 17 december 2018
Zaaknummer: 195282745

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: bouw woning
Datum ontvangst: 17 december 2018
Zaaknummer: 195284506

Locatie: Strodorpsweg 20, Oosterbeek
Voor: maken uitbouw
Datum ontvangst: 18 december 2018
Zaaknummer: 195284087


Verlenging beslistermijn

Locatie: Achterdorpsstraat 1, Renkum
Voor: wijzigen gebruik woning
Datum verzending: 27 december 2018
Zaaknummer: 195281371

Locatie: Schutterspad 75, Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 24 december 2018
Zaaknummer: 195279414
Locatie: Industrieweg 20A, Renkum
Voor: vernieuwen en uitbreiden bedrijfspand
Datum verzending: 21 december 2018
Zaaknummer: 195276699

Locatie: Wolfhezerweg 45, Wolfheze
Voor: verbreden uitweg
Datum verzendinG: 21 december 2018
Zaaknummer: 195279779

 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

APV/Bijzondere Wetten

 

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Fletcher Hotel Doorwerth, voor het organiseren van concerten op 16 maart, 23 maart, 6 april, 22 juni, 11 oktober en 14 december 2019;
 • Velomanagement, voor het organiseren van de Gran Fondo Rosa toertocht op 19 mei 2019 met start en finish op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek;
 • Stichting Stuwwalloop, voor het organiseren van de Stuwwalloop op 25 mei 2019 met start en finish op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek.

Doorkomst toertochten

 • Axa Valleirenners voor het organiseren van de doortocht door een deel van de gemeente Renkum van de Toertocht Veenendaal-Veenendaal op 13 april 2019;
 • Driebergse Toerclub, voor het organiseren van de doorkomst door een deel van de gemeente Renkum van toertochten op 22 april, 21 mei, 1 juli en 5 augustus 2019;
 • Toerclub Wageningen 79, voor het organiseren van de doorkomst door een deel van de gemeente Renkum van de Veluviatocht op 23 maart 2019 en de Wintertocht op 27 december 2019.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum kavel 2
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum verzending: 8 januari 2019
Zaaknummer: 195280862

Locatie: Dennenoordpark 1, Oosterbeek
Voor: bouwen dubbele carport en aapassen berging
Datum verzending: 28 december 2018
Zaaknummer: 195280089

Locatie: Hyacintenlaan 16, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 20 december 2018
Zaaknummer: 195280001

Locatie: Ginkelseweg 4A, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 20 december 2018
Zaaknummer: 195279821

Locatie: Simon Moulijnstraat 8, Renkum
Voor: bouwen berging naast woning
Datum verzending: 27 december 2018
Zaaknummer: 195279821

Locatie: Van Spaenweg 11, Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke unit
Datum verzending: 21 december 2018
Zaaknummer: 195280206

Locatie: Hogenkampseweg 45, Renkum
Voor: plaatsen prefab berging
Datum verzending: 28 december 2018
Zaaknummer: 195280206

Locatie: Emmastraat 1, Oosterbeek
Voor: maken aanbouw aan zijgevel
Datum verzending: 28 december 2018
Zaaknummer: 195279534

Locatie: Hertenstraat 47, Doorwerth
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 28 december 2018
Zaaknummer: 195283326

Buiten behandeling gesteld

Locatie  : bij Utrechtseweg 316, Oosterbeek (Pluryn)
Voor   : aanleggen MTB-route en bikepark
Datum verzending : 27 december 2018
Zaaknummer   : 195279239


Ingetrokken

Locatie: Van Lennepweg 13, Oosterbeek
Voor: uitbreiden kelder
Datum verzending: 20 december 2018
Zaaknummer: 195281720

Locatie: Bart Crumstraat 10, Heelsum
Voor: aanpassen gevel en bouwen entree
Datum verzending: 20 december 2018
Zaaknummer: 195281718


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Gebruik openbare grond

 • Bouwman Jr Oosterbeek, voor het plaatsen van een hijskraan op 28 januari 2019 op de Willebrordweg in Renkum (10 januari 2019)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

 

Overige

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Locatie:  Utrechtseweg 425, Doorwerth
Voor:  brandveilig gebruik tijdelijke units
Datum verzending:  21 december 2018
Zaaknummer: 195269919


Zienswijze

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van donderdag 17 januari 2019 tot donderdag 28 februari 2019.
Richt eventuele zienswijzen binnen de genoemde periode aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van zaaknummer 195269919.
U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Neem voor informatie en het maken van een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.


Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: opslag en bewerking onbehandeld hout
Datum verzending: 27 december 2018
Zaaknummer: 195273472

Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: veranderen bedrijf Hooijer BV
Datum verzending: 27 december 2018
Zaaknummer: 195273700

Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: oprichten handel in sloopmaterialen
Datum verzending : 27 december 2018
Zaaknummer  : 195275098

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Rectificatie data collectieve festiviteiten 2019


Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019

Op grond van artikel 4.2, eerste lid van de APV heeft de burgemeester onderstaande data aangewezen als collectieve festiviteit voor het kalenderjaar 2019.
De geluidsnormen zoals bedoeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de APV gelden niet voor de aangewezen data.
 

 • Carnaval 2 t/m 5 maart 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Koningsdag 27 april 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Airborne wandeltocht 7 september 2019 van 8.00 tot 22.00 uur;
 • Airborne Herdenkingen 20 t/m 22 september 2019 van 12.00 tot 24.00 uur;
 • Oudjaarsavond 31 december 2019 vanaf 18.00 uur.


1e Begrotingswijziging 2019 ODRA

Vanaf woensdag 16 januari 2019 ligt de 1e begrotingswijziging 2019 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Deze stukken zijn ook algemeen verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met gemeente Renkum op (026) 33 48 111.


Collecterooster januari 2019

Van 27 januari 2019 tot en met 2 februari 2019: Hersenstichting