Officiële bekendmakingen 2018 week 49

5 december 2018 – week 49

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

 

Verlenging beslistermijn

Locatie: Hogenkampseweg 43, Renkum
Voor: nieuwbouw school
Datum verzending: 23 november 2018
Zaaknummer: 195273326

Locatie: Simon Moulijnstraat 8, Renkum
Voor: plaatsen berging naast woning
Datum verzending: 27 november 2018
Zaaknummer: 195277130

 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvraag voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Stichting Nederlandse Publieke Omroep, voor het organiseren van de doorkomst van Serious Request door een deel van de gemeente Renkum op 22 december 2018 van 3.00 tot 6.00 uur .

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Van Nieuwenhuijzenweg 3, Wolfheze
Voor: wijzigen indeling kantoorgebouw
Datum verzending: 27 november 2018
Zaaknummer: 195273949

Locatie: Van Borsselenweg 14, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 22 november 2018
Zaaknummer: 195278811


Geweigerd

Locatie: Langs de spoorlijn Wolfheze-Oosterbeek
Voor: kappen diverse bomen
Datum verzending: 22 november 2018
Zaaknummer: 195276821

Locatie: spoorlijn bij Nico Bovenweg, Oosterbeek
Voor: kappen 4 esdoorns en een grove den
Datum verzending: 22 november 2018
Zaaknummer: 195276821


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Mariaweg 51, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 27 november 2018
Zaaknummer: 196277130


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

  • Lionsclub Renkum Airborne, voor het organiseren van de Kerst en Wildfair op 9 december 2018 in Kasteel Doorwerth (30 november 2018);
  • Oosterbeekse IJsvereniging, voor het organiseren van een jubileumfeest voor het 100-jarig bestaan op 22 december 2018 in Sportpark Hartenstein te Oosterbeek (30 november 2018).

Standplaatsvergunning

  • Pepperminds Nederland BV, voor het innemen van een incidentele standplaats op zaterdag 2 februari en 16 maart 2019 op het Raadhuisplein in Oosterbeek  (27 november 2018)

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Industrieweg 15 en 20A, Oosterbeek
Voor: starten groothandel in opslag van verf
Datum verzending: 22 november 218
Zaaknummer: 195280829

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Organiseert u een evenement in 2019? Geef het door aan de gemeente!

Organiseert u, uw stichting of vereniging een evenement in 2019? Laat het ons weten!
Heeft u geen brief ontvangen met het verzoek een vooraankondiging van het evenement te doen? Stuur dan een bericht naar evenementen@renkum.nl. Wij verzamelen de verschillende data van de evenementen in de gemeente Renkum. Hiermee kunnen wij de dienstverlening richting organisatoren verbeteren. Als uw evenement is aangemeld, plaatsen wij het op een evenementenkalender van de gemeente Renkum. Vraag wel op tijd een vergunning aan voor het evenement.