Officiële bekendmakingen 2018 week 48

28 november 2018 – week 48

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum (kad. C3200)
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst: 16 november 2018
Zaaknummer: 195280862

Locatie: Utrechtseweg 159, Oosterbeek
Voor: wijzigen gebruik naar functie medische dienstverlening
Datum ontvangst: 14 november 2018
Zaaknummer: 195280558

Locatie: Rosandepolder 19, Oosterbeek
Voor: plaatsen tuinhuis
Datum ontvangst: 19 november 2018
Zaaknummer: 195280979


Verlenging beslistermijn

Locatie: Veritasweg 7, Oosterbeek
Voor: maken carport
Datum verzending: 16 november 2018
Zaaknummer: 195276024

Locatie: Utrechtseweg 69, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw 6 appartementen en 12 short stay studio’s
Datum verzending: 15 november 2018
Zaaknummer: 195274480


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • RETO, voor het organiseren van de ATB Winterbostocht op 9 februari 2019 door een deel van de gemeente Renkum.

Standplaatsvergunning

  • De heer Rowaan, voor het  innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen van 27 t/m 31 december 2018 in Wolfheze.
  • De heer De Groot, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van brood, koek en banket op zaterdagen in Renkum.
     

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Spechtlaan 21, Doorwerth
Voor: plaatsen stalen hekwerk
Datum verzending: 14 november 2018
Zaaknummer: 195275970

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: plaatsen scorebord bij hoofdveld
Datum verzending: 14 november 2018
Zaaknummer: 195275968

Geweigerd

Locatie: Groenendaalseweg 17, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 19 november 2018
Zaaknummer: 195277759

 

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De verzenddatum staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning

  • Stichting exploitatie Renkumse Molen, voor het organiseren van de Renkumse molen Lichtshow op 14 december 2018 in Renkum (27 november 2018).

Standplaatsvergunning

  • Stichting HOPE, voor het  innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op zaterdagen 1, 8, 15, 22, 29 december en maandag 31 december 2018 in de Dorpsstraat nabij nr. 12 in Renkum (22 november 2018).
  • CV de Dwarsliggers, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 7, 8, 15 december 2018 op het Raadhuisplein in Oosterbeek en op 8 december 2018 op de Beeklaan in Heveadorp (27 november 2018).

Gebruik openbare grond

  • Gemeente Renkum, voor het plaatsen van een hijskraan op 28 november 2018 op een deel van het Raadhuisplein in Oosterbeek (20 november 2018).

Huisnummerbesluit
Op grond van de APV is melding gedaan en dit heeft geleid tot het toekennen van een huisnummer voor een drijvend havengebouw van Stichting Heveahaven. Het toegekende huisnummer is: Fonteinallee 2H in Doorwerth  (15 november 2018).


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Organiseert u een evenement in 2019? Geef het door aan de gemeente!

Organiseert u, uw stichting of vereniging een evenement in 2019? Laat het ons weten!
Heeft u geen brief ontvangen met het verzoek een vooraankondiging van het evenement te doen? Stuur dan een bericht naar evenementen@renkum.nl. Wij verzamelen de verschillende data van de evenementen in de gemeente Renkum. Hiermee kunnen wij de dienstverlening richting organisatoren verbeteren. Als uw evenement is aangemeld, plaatsen wij het op een evenementenkalender van de gemeente Renkum. Vraag wel op tijd een vergunning aan voor het evenement.