Officiële bekendmakingen 2018 week 45

7 november 2018 – week 45

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Wolfhezerweg, Wolfheze
Voor: kappen twaalf zomereiken en veertien acacia’s
Datum ontvangst: 25 oktober 2018
Zaaknummer: 195278775

Locatie: IJsvogellaan 13, Doorwerth
Voor: starten bed en breakfast
Datum ontvangst: 22 oktober 2018
Zaaknummer: 195278703

Locatie: Van Borsselenweg 14, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 25 oktober 2018
Zaaknummer: 195278811

Locatie: Van Lennepweg 11, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 24 oktober 2018
Zaaknummer: 195278724

Locatie: Mariaweg 51, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 22 oktober 2018
Zaaknummer: 195278370

Locatie: Heelsumseweg 21, Wolfheze
Voor: wijzigingsaanvraag plaatsen aanbouw
Datum ontvangst: 24 oktober 2018
Zaaknummer: 195278691

Locatie: Noorderweg 14, Oosterbeek
Voor: uitbreiden keuken
Datum ontvangst: 195278498
Zaaknummer: 195278498

Locatie: van Deventerweg 13, Oosterbeek
Voor: vervanging dakkapel voorzijde
Datum ontvangst : 26 oktober 2018
Zaaknummer: 195278867


Verlenging beslistermijn

Locatie: Wouter Klaassenlaan 62, Oosterbeek
Voor: aanbouw bergruimte
Datum verzending: 26 oktober 2018
Zaaknummer: 195272367

Locatie: Utrechtseweg 149,151 en 153, Oosterbeek
Voor: wijzigen gebruik naar bedrijfsruimte
Datum verzending: 29 oktober 2018
Zaaknummer: 195277113

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: aanplant struweel (struiken)
Datum verzending: 25 oktober 2018
Zaaknummer: 195274760


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 
 

Verleend

Locatie: Dr. Breveéstraat 2, Oosterbeek
Voor: uitbouwen woning
Datum verzending: 30 oktober 2018
Zaaknummer: 195270821

Locatie: Duitsekampweg 16, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 26 oktober 2018
Zaaknummer: 195277636

Locatie: Weltevreden 3, Oosterbeek
Voor: kappen vier eiken
Datum verzending: 23 oktober 2018
Zaaknummer: 195275206

Locatie: Julianaweg 27, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 30 oktober 2018
Zaaknummer: 195275654

Locatie: Rolandseck 1-72 Doorwerth
Voor: kappen drie acacia’s en een beuk in bosstrook
Datum verzending: 30 oktober 2018
Zaaknummer: 195273346

Locatie: Telefoonweg 77, Renkum
Voor: aanmeldnotitie vormvrije Milieueffectrapportage
Datum verzending: 29 oktober 2018
Zaaknummer: 195275434


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 172 en 174, Renkum
Voor: plaatsen twee tijdelijke woonunits
Datum verzending: 24 oktober 2018
Zaaknummer: 195272359


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.