Officiële bekendmakingen 2018 week 41

10 oktober 2018 - week 41

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: A. Weeninklaan 7, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 23 september 2018
Zaaknummer: 195276238

Locatie: Spechtlaan 21, Doorwerth
Voor: plaatsen stalen hekwerk
Datum ontvangst: 19 september 2018
Zaaknummer: 195275970

Locatie: Prins Bernhardweg 10A, Oosterbeek
Voor: plaatsen isolatieglas
Datum ontvangst: 1 oktober 2018
Zaaknummer: 195276734

Locatie: Stationsweg 49, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn, acacia en berk
Datum ontvangst: 1 oktober 2018
Zaaknummer: 195276774

Locatie: Nieuweweg 5, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 1 oktober 2918
Zaaknummer: 195276773

Locatie: Anthonie Kroonweg 25, Heelsum
Voor: bouwen schuur aan woonhuis
Datum ontvangst: 27 september 2018
Zaaknummer: 195276595

Locatie: Industrieweg 20A, Renkum
Voor: uitbreiden bedrijfspand
Datum ontvangst: 28 september 2018
Zaaknummer: 195276699

Locatie: Jacobaweg 4, Oosterbeek
Voor: wijzigen bestemming van bedrijf naar woning
Datum ontvangst: 20 september 2018
Zaaknummer: 195276483

Locatie: Graaf van Rechterenweg 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen monument
Datum ontvangst: 26 september 2018
Zaaknummer: 195276650

Locatie: Ridder van Rappardlaan 1, Doorwerth
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 27 september 2018
Zaaknummer: 195276500

Locatie: omgeving station Wolfheze/Parallelweg
Voor: kappen en snoeien begroeiing langs het spoor
Datum ontvangst: 27 september 2018
Zaaknummer: 105276571


Termijn verlengd

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg, Renkum (kad. B 2251)
Voor: kappen veertien bomen n.a.v. boomveiligheidscontrole
Datum verzending: 27 september 2018
Zaaknummer: 195270353


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 4 oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Oosterbeek

  • Evenementenvergunning Hotel De Bilderberg, Winter in the Woods, van 15 november 2018 tot 5 februari 2019.


Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.


Overig

Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 8, lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang, maken wij bekend dat per 1 oktober 2018 het kinderdagverblijf Toermalijn aan de Groeneweg 14 in Renkum met uniek registratienummer 173308156, op eigen verzoek, uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.


Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Vergunningsvrij

Locatie: Cronjéweg 5, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 1 oktober 2018
Zaaknummer: 195275407

Verleend

Locatie: Weverstraat 46, Oosterbeek
Voor: aanbrengen hekkeerwand
Datum verzending: 1 oktober 2018
Zaaknummer: 195275407

Locatie: Hogenkampseweg 112, Renkum
Voor: uitbreiden zijkant woning
Datum verzending: 26 september 2018
Zaaknummer: 195274195

Locatie: de Meent 11, Renkum
Voor: maken extra toegangsdeur
Datum verzending: 2 oktober 2018
Zaaknummer: 105275671

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: kappen twee esdoorns
Datum verzending: 26 september 2018
Zaaknummer: 195273213


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend


Verzenddatum 2 oktober 2018

  • War Department, Verklaring van geen bedenkingen en toestemming voor het dragen van historische wapens tijdens de Battlefieldtour op 6 september 2018.

Verzenddatum 3 oktober 2018

  • Organisatiecommissie Veluweloop 2018, Evenementenvergunning Veluweloop, op 13 oktober 2018
  • Evenementenvergunning Kunstroute Woest & Bijster van 19 t/m 28 oktober 2018
  • Ontheffing art. 35 DHW, Dynamo Jeugdwerk, op 12 oktober 2018

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.