Officiële bekendmakingen 2018 week 40

3 oktober 2018 – week 40

Vergunningaanvragen

Besluiten

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Joubertweg 1A, Oosterbeek
Voor: kappen boom
Datum ontvangst: 22 september 2018
Zaaknummer: 195276228

Locatie: Nieuweweg 3, Renkum
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 22 september 2018
Zaaknummer: 195276227

Locatie: Kleiputten Noordberg (Doorwerth sectie D nr 703)
Voor: maken boomhut voor natuurobservatie
Datum ontvangst: 23 september 2018
Zaaknummer: 195276239

Locatie: Veritasweg 7, Oosterbeek
Voor: maken carport
Datum ontvangst: 19 september 2018
Zaaknummer: 195276024

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: plaatsen scorebord
Datum ontvangst: 19 september 2018
Zaaknummer: 195275968


Termijn verlengd

Locatie: Bart Crumstraat 18, Heelsum
Voor:  verbouwen zorggebouw
Datum verzending: 20 september 2018
Zaaknummer: 195271369


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 27 september onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente
•    Verklaring van geen bedenkingen War Department, historische vuurwapens tijdens Battlefieldtour op diverse locaties, 6 oktober 2018

Oosterbeek
•    Evenementenvergunning Oosterbeekse IJsvereniging, 100-jarig bestaan, op 22 december 2018

Doorwerth
•    J. Bouwman Jr. Oosterbeek BV, ingebruikname openbare grond aan de Oude Oosterbeekseweg, op 23 oktober 2018

Heelsum
•    Evenementenvergunning Heelsumse Ondernemersvereniging Unicum, Intocht Sint Nicolaas in Heelsum, 17 november 2018


Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen  


Verleend

Locatie: Prins Bernhardlaan 48, Heelsum
Voor: kappen twee eiken
Datum verzending: 13 september 2018
Zaaknummer: 195273669

Locatie: Patrijzenlaan 122, Doorwerth
Voor: plaatsen zonnepanelen
Datum verzending: 21 september 2018
Zaaknummer: 195272211

Locatie: Hyacintenlaan 10, Heelsum
Voor: maken dakkapel in voordakvlak
Datum verzending: 21 september 2018
Zaaknummer: 105272320

Locatie: Utrechtseweg 439A, Doorwerth
Voor: vervangen zwembadhuisje
Datum verzending: 21 september 2018
Zaaknummer: 195271372


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

 

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

 

Verzenddatum 25 september 2018

  • Evenementenvergunning GLK - Kasteel Doorwerth, Oogstfeest 2018, 30 september 2018
  • Evenementenvergunnig Dutch Bowhuntingclan, 3D Ronde Kasteel Doorwerth, 13 en 14 oktober 2018  

Bezwaar

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.