Officiële bekendmakingen 2018 week 02

10 januari 2018 – week 2

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie:  Utrechtseweg 425, Doorwerth ‘Mooiland’
Voor:  realiseren semi permanente huisvesting
Datum ontvangst:  27 december 2018
Zaaknummer:  195256013

Locatie:  Bram Streeflandweg Renkum
Voor:  bouwen drie twee-onder-een-kapwoningen
Datum ontvangst:  21 december 2018
Zaaknummer:  195255823

Locatie:  Telefoonweg 21, Renkum
Voor:  maken dakopbouw aan achterzijde woning
Datum ontvangst:  26 december 2017
Zaaknummer:  195255823

Locatie:  Utrechtseweg 60, Heelsum
Voor:  bouwen twee verzorgingshuizen
Datum ontvangst:  28 december 2017
Zaaknummer:  195256077

Locatie:  Ds. Gewinweg 4, Renkum
Voor:  verhogen nok
Datum ontvangst:  21 december 2017
Zaaknummer:  195255861

Locatie:  Heidesteinlaan 6, Heelsum
Voor:  verbouwen tot energiezuinige woning
Datum ontvangst:  29 december 2017
Zaaknummer:  195256074

Locatie:  van Borsselenweg 39, Oosterbeek
Voor:  aanleggen zwembad
Datum ontvangst:  21 december 2017
Zaaknummer:  195256054

Locatie:  Theophile de Bockweg 10, Renkum
Voor:  plaatsen dakkapel
Datum ontvangst    :  26 december 2017
Zaaknummer         :  195255968


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Overig
 

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

Locatie: Graaf van Rechterenweg 12, Oosterbeek
Voor: grondboringen gesloten energiesysteem
Datum verzending: 28 december 2017
Zaaknummer: 195255435

Locatie: Van Borsselenweg 36, Oosterbeek
Voor: nieuwe bezoekersruimte
Datum verzending: 20 december 2017
Zaaknummer: 195248969

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  


Verleend

Locatie: Grote Omloop 27, Renkum
Voor: vervangen metalen garagedeur door kozijn met deur
Datum verzending: 2 januari 2018
Zaaknummer: 195254591

Locatie: Schelmseweg 22, Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum verzending: 2 januari 2018
Zaaknummer: 195252845

Locatie: Petronellaweg 4, Renkum
Voor: uitbouw woonkamer
Datum verzending: 2 januari 2018
Zaaknummer: 195254541

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Omgevingsvergunning

Verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Hogenkampseweg 45, Renkum
Voor: brandveilig gebruiken
Datum verzending: 2 januari 2018
Zaaknummer: 195254541

Het bovengenoemde besluit met bijbehorende documenten ligt bij de Omgevingsdienst regio Arnhem ter inzage van donderdag 11 januari 2018 tot donderdag 22 februari 2018.

In beroep

Bent u het niet eens met een besluit? En heeft u eerder een zienswijze ingediend op dit besluit? Dan kunt u schriftelijk in beroep gaan. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u in beroep gaat;
  • de datum waarop u in beroep gaat.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw beroepschrift naar de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
 
Let op: het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw beroep ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.