Officiële bekendmakingen 2017 week 50

13 december 2017 – week 50

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bergerhof 44, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 30 november 2017
Zaaknummer: 195254443

Locatie: Grote Omloop 27, Renkum
Voor: vervangen garagedeur
Datum ontvangst: 2 december 2017
Zaaknummer: 195254591

Locatie: Petronellaweg 4 Renkum
Voor: uitbouwen woonkamer
Datum ontvangst: 30 november 2017
Zaaknummer: 195254541

Locatie: van der Molenallee 123, Doorwerth
Voor: plaatsen rolluik over voorfront
Datum ontvangst: 27 november 2017
Zaaknummer: 195254294

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Wolfhezerweg 94, Wolfheze
Voor: verbouwen kantoorruimte tot appartementen
Datum verzending: 30 november 2017
Zaaknummer: 195251199

Locatie: Johannaweg 25, Oosterbeek
Voor: maken fietsenstalling met groendak in voortuin
Datum verzending: 5 december 2017
Zaaknummer : 195251248

Locatie: Middenlaan 30, Heveadorp
Voor: maken trap en keerwand in de tuin
Datum verzending: 29 november 2017
Zaaknummer: 195251485

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 7 december 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

  • Stichting Jubileum Solex Nederland, 70 jaar Solex Nederland, diverse plekken, 18 mei t/m 20 mei 2018

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Benedendorpsweg 63, Oosterbeek
Voor: bouwen dakkapel
Datum verzending: 5 december 2017
Zaaknummer: 195251354

Geweigerd

Locatie: Hogeweg 10, Oosterbeek
Voor: verbreden uitweg
Datum verzending: 29 november 2017
Zaaknummer: 195248361

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 33, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 29 november 2017
Zaaknummer: 195251206

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.