Officiële bekendmakingen 2017 week 49

6 december 2017 – week 49

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Quadenoord 6, Renkum
Voor: bouw tijdelijke loods
Datum ontvangst: 21 november 2017
Zaaknummer: 195254320

Locatie: Europalaan 58, Renkum
Voor: plaatsen rolluik
Datum ontvangst: 27 november 2017
Zaaknummer: 195254292

Locatie: Wolfheze 2, Wolfheze
Voor: nieuw gevelkozijn voor- en achterzijde
Datum ontvangst: 21 november 2017
Zaaknummer: 195253960

Locatie: Wolfhezerweg 120-50, Wolfheze
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst:  23 november 2017
Zaaknummer:  195254061

Locatie: Duitsekampweg 26, Wolfheze
Voor: kappen drie bomen
Datum ontvangst:  24 november 2017
Zaaknummer: 195254061

Locatie:  nabij verlengde Oude Oosterbeekseweg, Doorwerth
Voor:  verlengen bestaande MTB-route
Datum ontvangst: 27 november 2017
Zaaknummer: 195254205

Locatie:  Weverstraat 32A, Oosterbeek
Voor:  handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst:  18 november 2017
Zaaknummer :  195253966

Locatie:  Wolfsheide Wolfheze
Voor:  kappen eiken, berken, lindes, acacia en grove den
Datum ontvangst:  24 november 2017
Zaaknummer:  195254248

Locatie:  Wijnand van Arnhemweg 4, Oosterbeek
Voor:  uitbreiden woning
Datum ontvangst:  24 november 2017
Zaaknummer:  195254185

Locatie: Geelkerkenkamp 18A, Oosterbeek
Voor:  plaatsen koekoek
Datum ontvangst: 24 november 2017
Zaaknummer: 195254181

Locatie:  Geelkerkenkamp 20, Oosterbeek
Voor:  plaatsen koekoek
Datum ontvangst:  24 november 2017
Zaaknummer:  195254180

Locatie:  Pietersbergseweg 24, Oosterbeek
Voor:  kappen berk en esdoorn
Datum ontvangst:  24 november 2017
Zaaknummer:  195254157


Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie:  Reuvensweg 32, Oosterbeek
Voor:  uitbreiden woning
Datum verzending:  23 november 2017
Zaaknummer:  195250304

Locatie: Reijmerweg 34, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending    :  23 november 2017
Zaaknummer        :  195250717


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 30 november 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

  • RETO, Winterbostocht, diverse wegen, 10 februari 2018
  • Mantel, De ronde van Arnhem, diverse wegen, 8 april 2018

Heelsum

  • Stichting de 8 van Heelsum, De 8 van Heelsum, start/finish Kerkweg, 27 mei 2018

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Overige

Aanvraagtermijn evenementen

Wilt u een evenement organiseren? Vraag dan op tijd een vergunning aan. Doe dit minimaal twaalf weken van tevoren. Voor een groot evenement heeft u altijd een vergunning nodig. Maar ook een klein evenement moet u bij de gemeente melden. Als u alle informatie goed en compleet aanlevert, vergroot u de kans dat u de vergunning krijgt en uw evenement door kan gaan. Gebruik hiervoor de aanvraagformulieren op www.renkum.nl/evenementen.

Bij elk evenement zijn ook hulpdiensten betrokken, zoals de politie. Hoe groter een evenement is, hoe belangrijker het is om zo vroeg mogelijk een aanvraag in te dienen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben. Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

 

Verleend

Locatie: W.A. Scholtenlaan 142, Doorwerth
Voor: bouwen werktuigenberging en twee paardenstallen
Datum verzending : 24 november 2017
Zaaknummer : 195245857

Locatie: Utrechtseweg 115, Oosterbeek
Voor: wijzigen bestemming kantoor naar “wonen met praktijk aan huis”
Datum verzending: 23 november 2017
Zaaknummer: 195252389

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

 

Verzenddatum 29 november 2017

  • Stichting Ondernemend Oosterbeek, Kerstmarkt, 17 december 2017.

Verzenddatum 1 december 2017

  • Stichting Exploitatie Renkumse Molen, Lichtjesavond, 16 december 2017.

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.