Officiële bekendmakingen 2017 week 48

29 november 2017 – week 48

 

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Dorrestijn-plantsoen Heelsum
Voor: kappen diverse bomen voor nieuwbouw
Datum ontvangst: 17 november 2017
Zaaknummer: 195253624

Locatie: Bernadottelaan 16, Doorwerth
Voor: kappen acht beuken
Datum ontvangst: 15 november 2017
Zaaknummer:  195253505

Locatie: Balijeweg 16a, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 16 november 2017
Zaaknummer: 195253596

 

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Jacobaweg 4, Oosterbeek
Voor: gewijzigd gebruik cultureel centrum
Datum verzending: 16 november 2017
Zaaknummer: 195253596


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

 

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 23 november 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Renkum

  • Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers, Dolle avond aan de Rijn, 13 januari 2018


Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Overige


Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
De Wet Milieubeheer, Activiteiten hebben ontvangen:

Locatie: Hogenkampseweg 97 Renkum
Voor: realiseren gesloten bodemenergie buiten inrichting
Datum verzending: 20 november 2017
Zaaknummer: 195253292

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  


Verleend

Locatie: Dalweg 5, Doorwerth
Voor: plaatsen aanduidingsbord op openbare weg
Datum verzending: 16 november 2017
Zaaknummer: 195251029


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


Verleend na heroverweging in bezwaar

Locatie: Stationsweg 31 Oosterbeek
Voor: verlenen van omgevingsvergunning uitweg
Datum verzending: 22 november 2017
Zaaknummer: 195245810
 

Beroepsclausule

Bent u het niet eens met een besluit? En heeft u eerder een bezwaar ingediend op dit besluit? Dan kunt u schriftelijk in beroep gaan. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u in beroep gaat;
  • de datum waarop u in beroep gaat.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw beroepschrift naar de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
 
Let op: het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw beroep ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.