Officiële bekendmakingen 2017 week 47

22 november 2017 – week 47

Vergunningaanvragen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Schelmseweg 22 Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 7 november 2017
Zaaknummer: 195252845

Locatie: Utrechtseweg 60 Heelsum
Voor: kappen twee bomen
Datum ontvangst: 7 november 2017
Zaaknummer: 195252837

Locatie: Hogenkampseweg 94 Renkum
Voor: plaatsen carport
Datum ontvangst: 7 november 2017
Zaaknummer: 195252952

Locatie: Sara Mansveltweg 30 Wolfheze
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 11 november 2017
Zaaknummer: 195253254

Locatie: Cornelis Koningstraat Oosterbeek (D9617)
Voor:  bouwen woongebouw
Datum ontvangst: 7 november 2017
Zaaknummer:  195252826

Locatie: Dennenkampweg 10 Oosterebeek
Voor: kappen acacia
Datum ontvangst: 10 november 2017
Zaaknummer: 195253167

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Hogenkampseweg 46 Renkum
Voor: uitbreiding bovenverdieping aan achterzijde
Datum verzending: 8 november 2017
Zaaknummer: 195242942

Locatie: Wolfhezerweg 120-82 Wolfheze
Voor:  plaatsen hekwerk en toegangspoort
Datum verzending: 8 november 2017
Zaaknummer: 195245702

Locatie: Utrechtseweg 60 Heelsum
Voor:  brandveilig gebruiken 2 verzorgingshuizen
Datum verzending: 13 november 2017
Zaaknummer: 195240850

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend


Verzenddatum 15 november 2017

  • Trail Xperience, Natte Neuzen Trail, 17 december 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.