Mailings en nieuwsbrieven

Als je de beschikking hebt over e-mailadressen van mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in jouw activiteit, kun je ervoor kiezen om ze 1 of meerdere mails te sturen.

Probeer deze mails zo persoonlijk mogelijk te maken en wees kort en bondig. Ook hier weer de 5 W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom/hoe. 

Als je wilt dat de ontvanger van je mail iets doet, bijvoorbeeld zich inschrijft voor jouw activiteit, dan moet je deze zogenaamde Call-to-Action duidelijk in je mail zetten.

Je kunt ook gebruikmaken van nieuwsbrieven van anderen zoals scholen, verenigingen, sportclubs enzovoort. Een bericht over jouw activiteit wordt dan opgenomen in de nieuwsbrief van de ander.