Renkum.nl/100 is online

Vanaf maandag 6 maart 2023 is de speciale pagina www.renkum.nl/100 in de lucht. Op deze pagina vind je alle informatie over het eeuwfeest van de gemeente Renkum: 100 jaar Renkum, ontmoet en verbindt!

Je vindt op deze pagina het laatste nieuws over het feestjaar zoals een overzicht van de activiteiten die bij ons bekend zijn en informatie over het zelf organiseren van een activiteit. Organisatoren van evenementen en activiteiten vinden er hulpmiddelen om meer publiciteit aan hun activiteiten te geven.

Natuurlijk laten we ook foto's en filmpjes zien van de activiteiten.