Verhuizing doorgeven

Als u verhuist naar of binnen de gemeente Renkum moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Verhuist u naar de gemeente Renkum vanuit het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar Nederland.
 • Verhuist u naar het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Renkum uitgeschreven.

Regelen

U kunt een verhuizing op 3 manieren doorgeven:

Meenemen bij doorgeven verhuizing aan balie in gemeentehuis

Bij iemand inwonen of kamer huren

Als er al andere bewoners op het nieuwe adres wonen (u gaat bij iemand inwonen) of als u een kamer bij iemand gaat huren dan heeft u voor het doorgeven van uw verhuizing ook nodig:

Ook deze verhuizing kunt u direct online doorgeven. De bovengenoemde documenten kunt u dan uploaden. Zorg ervoor dat u een bestand, scan of goed leesbare foto van deze documenten heeft.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • U zelf, wanneer u 16 jaar of ouder bent.
 • Ouders voor hun minderjarige kind(eren) (tot 16 jaar, anders zelf verhuizing doorgeven).
 • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die op hetzelfde adres gaan wonen.
 • Voogd of gemachtigde voor een inwonend kind.

Let op: verhuist er nog iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moeten hij of zij zelf aangifte doen.

Aan wie geven wij uw verhuizing door?

Als u verhuist, informeren wij automatisch de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Wilt u weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak? Doe dan de scan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.