Veiligheid

Inwoners en bezoekers van de gemeente Renkum moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Dan gaat het om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. Maar het gaat ook over het grotere verband in de regio, waarbij de preventie en de aanpak van grote ongevallen en rampen centraal staat.