Melden milieuklachten

Heeft u overlast van geluid, geur, stof of een andere soort van milieuverontreiniging niet veroorzaakt door bedrijven? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente via een melding openbare ruimte.

Melden hinder of overlast door bedrijven

Ondervindt u hinder van bouwactiviteiten, geluidsoverlast of verontreiniging van lucht of bodem door bedrijven? Dan kunt u dit als volgt melden:

Uw digitale klacht staat direct na ontvangst in het milieuklachtensysteem S@men (Samenwerking Afhandeling Milieuklachten). Een telefonische melding wordt ook in het digitale milieuklachtensysteem opgenomen. In de meeste situaties wordt ter plaatse bij het bedrijf of de locatie gekeken hoe de klacht het beste verholpen kan worden. In dit systeem kunt u zelf de voortgang van de afhandeling van de klacht volgen. U krijgt ook bericht over de afhandeling van uw klacht.