Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder vallen:

 • preventie
 • opvoedondersteuning
 • hulp voor kinderen met beperking
 • jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg): hulp bij onder andere ADHD, autisme
 • gesloten jeugdzorg: voor jongeren met ernstige gedragsproblemen zoals gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling
 • begeleiding en persoonlijke verzorging van kinderen en jongeren
 • hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling
 • uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • pleegzorg
 • jeugdreclassering

Als u vragen heeft over de verzorging of opvoeding van uw kind, bespreek dit dan eerst met familie, vrienden, buren of andere bekenden. Vaak heeft u ook al contact met instellingen waar uw kind komt zoals kinderopvang, school, het consultatiebureau, uw huisarts of het ziekenhuis. Zij kunnen u vaak helpen bij het beantwoorden van uw vragen en de weg wijzen naar meer specifieke ondersteuning.

Op de website van Stichting Opvoeden vindt u meer informatie over opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden, maar ook voor (aanstaande) ouders met vragen over ouderschap. Er is ook een website voor jongeren: www.infovoorjou.nl, met informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Sociaal Team

Lukt het u niet om zelf antwoorden te vinden op uw vragen, neem dan contact op met het Sociaal Team. Wij kijken dan samen hoe u verder kunt. Ook uw huisarts of de jeugdarts kunnen u verwijzen naar jeugdhulp.

Op werkdagen kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur terecht bij het Sociaal Team op (026) 33 97 270 of stuur een e-mail naar sociaalteam@renkum.nl.

Kind of jongere in een crisis- of noodsituatie: wie belt u?

 • Voor spoedeisende hulp in levensbedreigende situaties, bel 112.
 • Heeft u al hulp of begeleiding? Bel dan uw hulpverlener.
 • Bij een noodsituatie, huiselijk geweld of (kinder)mishandeling, bel Veilig Thuis op (0800) 2000 (24 uur per dag). Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over Veilig Thuis. Zij zorgen voor passende hulp.

Niet tevreden over de geboden hulp?

Kinderen/jongeren en hun ouders moeten kunnen rekenen op professionele hulp als dat nodig is. De brochure bezwaar-, klacht- en tuchtrecht bij jeugdhulp met de titel 'Ik ben ontevreden over de hulp' op de website van de VNG geeft uitleg over de mogelijkheden voor kinderen/jongeren en ouders, als ze niet tevreden zijn over de jeugdhulp. De brochure bevat informatie over organisaties die ouders en kinderen kunnen ondersteunen en waar zij terecht kunnen met hun klacht.