GelrePas

De gemeente Renkum is aangesloten bij de GelrePas. Dit is een pas waarmee mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Voor wie is de GelrePas?

De GelrePas is voor huishoudens die een totaalinkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Personen en gezinnen die zijn toegelaten tot de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of de gemeentelijke schuldhulpverlening komen ook voor de GelrePas in aanmerking gedurende het schuldhulpverleningstraject.

Heeft u inwonende kinderen tot 18 jaar, die bij uw gezin horen? Dan krijgen zij de GelrePas ook. Kinderen tot 4 jaar kunnen aan activiteiten meedoen op de pas van een van beide ouders.

Heeft u inwonende kinderen van 18 jaar en ouder? Dan moeten zij de GelrePas zelf aanvragen. Zij komen in aanmerking voor de GelrePas als zij behoren tot de doelgroep: inwoners met een laag inkomen. Studenten hebben geen recht op de GelrePas.

De gemeente Arnhem voert de GelrePas uit.

Wat kunt u doen met de GelrePas?

Met de GelrePas kunt u deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur, educatie, recreatie en ontspanning. Voor sommige activiteiten betaalt u een eigen bijdrage. Aan andere activiteiten kunt u gratis deelnemen.

Op www.gelrepas.nl staan alle activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Daar vindt u ook het actuele programma. Abonneer u op de digitale nieuwsbrief via www.gelrepas.nl om direct de nieuwste informatie over het programma te ontvangen.

Elke 2 maanden wordt het programma vernieuwd. Met de GelrePas kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het programma, dus ook de activiteiten die niet in de gemeente Renkum zijn.

Jeugdsportfonds: zwemdiploma A

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen voor de kosten voor het halen van zwemdiploma A een bijdrage krijgen van maximaal € 225,- uit het Jeugdsportfonds.

Aanvragen

Gelrepas

U kunt bij het Sociaal Team een aanvraagformulier GelrePas krijgen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen hebben wij  8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Jeugdsportfonds: zwemdiploma A

Als ouder of verzorger kunt u niet rechtstreeks een aanvraag bij het Jeugdsportfonds indienen. Alleen een intermediar kan een aanvraag indienen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, jongerenwerker of medewerkers van het Sociaal Team. Ga op zoek naar een intermediair bij u in de buurt waarna u samen een aanvraag kunt indienen.

Bent u (nog geen) intermediair?

Bent u nog niet geregisteerd als intermediair en bent u werkzaam in het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg? Ga dan naar de website www.allekinderendoenmee.nl en klik op ‘intermediair worden?’. Na goedkeuring door het Jeugdsportfonds kunt u een aanvraag voor een kind indienen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de GelrePas? Neem dan contact op met Ted Alkemade, coördinator GelrePas, op (026) 377 37 32 of via e-mail ted.alkemade@arnhem.nl.

Voor vragen over het Jeugdsportfonds neemt u contact op het Sociaal Team op (026) 33 97 270 of stuur een e-mail naar sociaalteam@renkum.nl.