Hulp bij schulden

Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening. Wij kunnen u ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw schulden. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer zelf uw geldzaken gaat beheren. Zelfredzaamheid staat centraal.

Wat kunt u zelf doen?

Beginnende financiële problemen kunt u vaak zelf oplossen. Kijk eens op een van deze websites:

Lukt het niet alleen? Vraagt u eens of een familielid, vriend of vrijwilliger u wil helpen om uw geldzaken weer op orde te brengen.

Als het niet lukt om uw financiële problemen zelf of samen met uw omgeving op te lossen, dan kunt u de gemeente vragen om advies. Samen met de consulent schuldhulpverlening bekijkt u wat er moet gebeuren om uw geldzaken zo snel mogelijk weer zelf te kunnen beheren. Het kan zijn dat u geholpen bent met informatie of advies.

Schuldhulpverleningstraject

Als u meer hulp nodig heeft, dan vult u een aanvraag in voor een schuldhulpverleningstraject. In zo’n traject stelt u samen met de consulent schuldhulpverlening een plan op om de schulden beheersbaar te maken. Zelfredzaamheid staat centraal.

Als u hulp wilt bij uw schulden kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente, telefoon (026) 33 97 270 of stuur een e-mail naar sociaalteam@renkum.nl. Het Sociaal Team is open op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.