Huishoudelijke hulp toelage

Als u het huishouden niet helemaal zelfstandig kunt doen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een toelage voor huishoudelijke hulp.

Voor wie?

De Huishoudelijke Hulp Toelage is voor inwoners van de gemeente Renkum die:

  • mantelzorg geven en daardoor belasting ervaren. Met huishoudelijke hulp wordt de mantelzorger geholpen;
  • door ouderdom of een beperking hulp nodig hebben bij het huishouden;
  • problemen hebben in het gezin en daarbij geholpen kunnen worden door huishoudelijke hulp;
  • na een ziekenhuisopname of ongeval tijdelijk hulp nodig hebben bij het huishouden.

Meer Informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Huishoudelijke hulp toelage neem dan contact op met het Sociaal Team (026) 33 97 270 of stuur een e-mail naar sociaalteam@renkum.nl.