Buurtbemiddeling

Samen sterke oplossingen zoeken

Helaas komt het voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Bijvoorbeeld door muziek die te hard staat, honden die blaffen of overhangende planten en struiken. Kleine irritaties die grote invloed kunnen hebben op het woongenot en de relatie met de buren. Het is dan ook belangrijk dat u uw buren zo snel mogelijk aanspreekt over uw irritaties. Op zo’n moment zijn de emoties veelal nog niet zo hoog opgelopen. Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de buren. Wacht dan ook niet te lang en maak uw verhaal bespreekbaar.

Oplossen met behulp van Buurtbemiddeling

Komt u er zelf niet uit? Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat u, met begeleiding van de bemiddelaars, zelf samen met uw buren uw conflict oplost. En dat u weer kunt praten met elkaar, ook als er opnieuw overlast wordt ervaren.

Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de gemeente Renkum, Vivare, de politie en wordt uitgevoerd door Renkum voor Elkaar. De coördinator van Bureau Buurtbemiddeling Renkum; Peter Bosmann, is te bereiken via 088-784 6 487 en via renkum@buurtbemiddeling.nu. Meer informatie over Bureau Buurtbemiddeling is te lezen op www.buurtbemiddeling.nu.