Scholen en kinderopvang

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

 • Leerlingenvervoer: zelfstandig reizen

  Binnen de gemeente reizen ongeveer 170 kinderen met leerlingenvervoer naar scholen in de regio. Veel van deze leerlingen reizen per taxi naar school. Maar dit is niet voor ieder kind de beste oplossing. Kinderen die zelfstandig met de bus of fiets naar school reizen hebben daar veel profijt van. Het heeft een positief effect op hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale activiteit en het vergroot de kans op vervolgonderwijs stage of werk. Daarom stimuleren wij het zelfstandig reizen van leerlingen met een beperking.

 • Cultuureducatie

  Met ingang van het schooljaar 2017-2018 komt er een gezamenlijk aanbod voor cultuureducatie, waarbij leerlingen in aanraking komen met kunst, cultuur, erfgoed en natuur.
  Dit programma sluit beter aan op het binnenschoolse lesprogramma van de scholen. De scholen kiezen daarnaast zelf voor aanvullingen op het programma. Door maatwerk te leveren kunnen ook de scholen voor speciaal onderwijs deelnemen aan kunst- en cultuureducatie.

 • Kinderopvang

  Informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Renkum.

 • Leerplicht

  Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de 1e schooldag in de maand na hun 5e verjaardag.

 • Scholen

  In de gemeente Renkum zijn scholen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

 • Schoolvakanties

  Niet iedereen heeft tegelijk zomervakantie. Ons land is verdeeld in 3 regio's: Noord, Midden en Zuid. Gemeente Renkum is regio Zuid.