Meldingen en klachten

 • Melding openbare ruimte

  Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, vernielingen, gevaarlijke situatie, hondenpoep, kapotte verkeersborden, zwerfafval of iets anders? Geef het aan ons door via een Melding openbare ruimte!

 • Kapotte straatverlichting

  Als 1 straatlantaarn of een hele rij lampen niet brandt, meld het ons.

 • Rioolverstopping

  Is uw riool verstopt? Kijk dan eerst zelf wat er aan de hand is.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft.

 • Klachten

  Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Er zijn verschillende manier om uw klacht bij ons de melden.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Melding verkeerssituatie

  Als u een klacht of overlast heeft van verkeer of een onduidelijke verkeerssituatie meld het ons.