Coalitieakkoord 2014-2018

Het coalitieakkoord is het eindresultaat van onderhandelingen tussen gemeentelijke politieke partijen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Het akkoord vertelt op hoofdlijnen wat het college van burgemeester en wethouders in de periode 2014-2018 gaat doen.