Wmo-adviesraad zoekt nieuwe leden

Wilt u uw stem laten horen binnen het sociaal domein en adviseren over de toekomst van Wmo en jeugd? Dan is de Wmo-adviesraad Renkum iets voor u!

Bent u:

 • een inwoner van de gemeente Renkum?
 • in onze gemeente betrokken bij kwetsbare groepen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet?
 • gewend om in groepen (samen) te werken en daarin actief deel te nemen?
 • bereid mee te denken en adviseren over beleidszaken in het sociaal domein, onder andere zorg, welzijn, wonen, sport, vervoer en jeugd?
 • iemand die over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt?
 • direct of indirect bekend met het Sociaal Team?

En heeft u:

 • (enige) kennis en ervaring op het gebied van onder andere welzijn, zorg, wonen, sport, vervoer en jeugdhulp?
 • veel contacten met mensen in uw omgeving?
 • een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij bieden:

 • een uitdagende rol in tijden met veel ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • ruimte om de stem van u en uw omgeving kenbaar te maken;
 • een onkostenvergoeding;
 • een gezellig team dat 1 keer per maand op dinsdagavond vergadert.

Over de Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad bestaat uit twaalf leden, afkomstig uit de verschillende dorpen van de gemeente Renkum. Zij houden zich allemaal bezig met een verschillend aandachtsgebied binnen het sociaal domein. De adviesraad informeert en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over alle zaken die van belang zijn voor inwoners zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De Wet maatschappelijke ondersteuning is er zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden. Ontbreekt die hulp, dan is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Meer weten?

Kijk op www.renkum.nl/wmoadviesraad of bezoek onze Facebookpagina: Wmo-adviesraad gemeente Renkum

Reageren?

Interesse om onze adviesraad te versterken? Neem dan contact op met Gerda Rijneveld, ambtelijk secretaris, op (026) 33 48 111 (op maandag en donderdag) of mail naar wmoraad@renkum.nl. Wij maken graag een afspraak met u.