Adviesraad Participatiewet zoekt nieuwe leden

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Renkum? Wilt u meedenken over het gemeentelijk sociaal en minimabeleid? En kunt u goed in teamverband werken? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij bieden

  • een uitdagende functie in een veranderende omgeving;
  • ruimte om uw stem te laten horen;
  • een onkostenvergoeding;
  • een gezellig team dat 1 keer per maand op maandagmiddag vergadert.

Over de Adviesraad Participatiewet

De Adviesraad Participatiewet is een onafhankelijke adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat hierbij om zaken die betrekking hebben op een aantal uitkeringswetten, de bijzondere bijstand en het minimabeleid in de gemeente Renkum.

De adviesraad vergadert maandelijks en bestaat uit maximaal dertien leden, onder wie een onafhankelijk voorzitter. De helft van het aantal leden ontvangt zelf een uitkering, de andere helft van de leden werkt bij een instelling of organisatie die actief is op het inhoudelijke werkterrein van de adviesraad.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.renkum.nl/adviesraadparticipatiewet. Of neem contact op met uw consulent. Uiteraard kunt u ook onze vergadering bijwonen. De tijden en locaties vindt u op deze website bij Vergaderingen 2017.

Interesse?

Interesse om onze adviesraad te versterken? Neem dan contact op met Gerda Rijneveld, ambtelijk secretaris, op (026) 33 48 111 (op maandag en donderdag) of mail naar raad.participatiewet@renkum.nl. Wij maken graag een afspraak met u.