Wegwerkzaamheden aan N225

Dinsdag 6 juni 2017 is de Provincie Gelderland gestart met de onderhoudswerkzaamheden voor de N225 vanaf de Diedenweg in Wageningen tot en met de aansluiting van de A50 in Renkum.

De werkzaamheden zijn vrijdag 4 augustus 2017 klaar. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden voert de Provincie de werkzaamheden zoveel mogelijk ’s nachts uit.

Wegafsluiting tot en met zondag 25 juni

De provincie renoveert het viaduct boven de A50 tegelijk met de weg tussen het viaduct en de Heidesteinlaan. Het viaduct is daarom maar in 1 rijrichting te berijden. De afsluiting is zaterdagochtend 10 juni 2017 ingegaan en duurt tot en met zondag 25 juni 2017.

Verkeer vanuit Wageningen richting Oosterbeek wordt omgeleid via de N781 (Diedenweg) naar de A12 en A50. Vrachtverkeer is verplicht deze omleiding te volgen. Personenverkeer en bestemmingsverkeer naar Renkum kan Renkum en ook de aansluiting op de A50 bereiken. Dat kan via de Melkdam, de Utrechtseweg en Kievitsdel weer richting Oosterbeek of richting de aansluiting op de A50. De omleiding wordt met borden aangegeven. De N225 blijft in de richting Oosterbeek – Wageningen open.

Vanaf maandag 26 juni 2017 is het viaduct weer in beide richtingen open voor het verkeer. Voor de werkzaamheden in de opvolgende fasen worden tijdens de uitvoering bypasses en lokale omleidingen ingesteld gedurende nachtelijke afsluitingen.

Gevolgen voor bus 56, 51 en 352

De wegwerkzaamheden op de route van lijn 56 worden vooral ’s nachts uitgevoerd. De gevolgen voor deze lijn zijn daarom klein. In de periode van 12 juni tot en met 21 juli 2017 is de aansluiting N225 / Heidesteinlaan afgesloten. De bus rijdt dan een omleiding via de Melkdam. Alleen de halte Heidesteinlaan in Renkum vervalt in die periode.

Voor buslijnen 51 en 352 geldt dat de provinciale weg N225 10 nachten wordt afgesloten tussen Wageningen en Renkum voor alle verkeer. De lijnen 51 en 352 rijden ’s avonds na 20.15 uur tot en met de laatste rit een grote omleiding. Meer informatie volgt te zijner tijd in ons Gemeentenieuws.

Informatie

Kijk voor meer informatie over werkzaamheden en de planning op de websites www.gelderland.nl/N225-Wageningen-Renkum-A50 en www.bereikbaargelderland.nl. Op 13 juni 2017 heeft de Provincie Gelderland een brief (pdf, 280 kB) gestuurd met een toelichting over de werkzaamheden en de omleidingsroute.