Hoe ervaart u vrijwilligerswerk?

De inzet van vrijwilligers is van onschatbare waarde. Wij zijn als gemeente benieuwd hoe vrijwilligers het vrijwilligerswerk dat zij doen, ervaren.

Waarom heeft u ervoor gekozen om vrijwilligerswerk te gaan doen? Welke knelpunten ervaart u? En wat zou de gemeente daarin kunnen betekenen? Daarom hebben wij een enquête opgesteld. De uitkomsten gebruiken wij om een nieuwe visie op vrijwilligerswerk te schrijven, waarmee wij nog beter kunnen aansluiten op uw wensen en behoeften.

Zou u 10 minuten de tijd willen nemen om de enquête in te vullen? Dat kan tot 7 juni 2017. De resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Alvast onze hartelijke dank!