Landelijke Opschoondag op 25 maart

Op zaterdag 25 maart 2017 is het weer de Landelijke Opschoondag. NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Tijdens de Opschoondag is hier speciaal aandacht voor. Samen opruimen is een leuke manier om je omgeving schoon te maken. Iedereen kan meedoen aan de Opschoondag: alleen, samen met de buurt of met de sportvereniging.

Doet u mee?

Zin om mee te doen? U kunt zelf een activiteit bedenken of meedoen aan een al bestaande activiteit. Er doen al diverse buurtverenigingen in onze gemeente mee. Ook organiseert 6DorpenSchoon in samenwerking met de IVN werkgroep Zuidoost-Nederland een opruimdag in de uiterwaarden. Met zoveel mogelijk mensen willen zij de uiterwaarden van Parenco in Renkum tot en met de woonboten in de Rosandepolder in Oosterbeek zwerfafvalvrij maken.

Meer informatie

Op www.supportervanschoon.nl vindt u meer informatie over de Opschoondag. Heeft u nog vragen? Bel dan met Renkum voor Elkaar op (088) 78 46 369.