Bijeenkomst ‘Hulp bij huishouden/Combi-ondersteuning’

Op dinsdag 29 augustus 2017 organiseren de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum gezamenlijk een inwonersbijeenkomst over ‘Hulp bij Huishouden/Combi-ondersteuning’.

De bijeenkomst duurt van 12:30 tot 15:00 uur. De locatie wordt nog bekendgemaakt.

Meepraten

Het zorgaanbod wordt regelmatig vernieuwd. Daarbij hechten wij veel waarde aan de inbreng, ervaringen en ideeën van inwoners. Deze keer gaan wij graag met u in gesprek over het combinatieproduct van Hulp bij het huishouden en lichte begeleiding. Deze mensen nodigen wij van harte uit:

  • gebruikers van het product ‘Hulp bij het huishouden/ Combi-ondersteuning’
  • mantelzorgers
  • vertegenwoordigers van de adviesraden van de gemeenten
  • belangenvertegenwoordigers van ouderen of mensen met een beperking.

Aanmelden

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan uiterlijk 23 augustus 2017 aan. Dat doet u via het formulier op www.regiocentraalgelderland.nl/inwonersbijeenkomst. We willen graag dat een goede discussie en dialoog mogelijk is. Daarom kunnen er maximaal 20 mensen deelnemen. Als er meer aanmeldingen zijn, dan loten we wie er mee kunnen doen. Die mensen ontvangen uiterlijk vrijdag 25 augustus 2017 een uitnodiging.