Officiële bekendmakingen 2017 week 39

27 september 2017 – week 39

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie:  Jacobaweg 4, Oosterbeek
Voor:  gewijzigd gebruik cultureel centrum  
Datum ontvangst:  22 september 2017
Zaaknummer:  195249121

Locatie:  groenstrook Hendriks-plantsoen, Wolfheze
Voor:  kappen esdoorn  
Datum ontvangst:  15 september 2017
Zaaknummer:  195249309

Locatie:  Beukenlaan 30, Oosterbeek
Voor:  plaatsen dakkapel  
Datum ontvangst:  18 september 2017
Zaaknummer:  195249510

Locatie:  Backerstraat 24, Oosterbeek
Voor:  maken parkeergelegenheid achtertuin  
Datum ontvangst:  14 september 2017
Zaaknummer:  195249285

Locatie:  Mariënbergweg 15, Oosterbeek
Voor:  kappen naaldboom  
Datum ontvangst:  13 september 2017
Zaaknummer:  195249223

Locatie:  landgoed Quadenoord, Renkum (sectie A  nr 259)
Voor:  plaatsen loods  
Datum ontvangst:  14 september 2017
Zaaknummer:  195249270

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 21 september 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Oosterbeek

  • CV De Dwarsliggers, diverse carnavalsactiviteiten, van 11 november 2017 tot 13 februari 2018
  • CV De Dwarsliggers, verkoop kerstbomen, 8 t/m 10 december 2017

Renkum

  • Stichting Sinterklaas in Renkum, Sinterklaas intocht, 25 november 2017

Heelsum

  • J. Bouwman Jr. Oosterbeek, plaatsen hijskraan, 24 oktober 2017
  • Heelsumse Ondernemersvereniging Unicum, Sinterklaasintocht 18 november 2017

Heveadorp

  • CV De Dwarsliggers, verkoop kerstbomen, 8 t/m 10 december 2017

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.


Overige

Collecterooster oktober 2017

 

  • 1 oktober t/m 7 oktober: Dierenbescherming
  • 10 oktober t/m 16 oktober: Brandwonden Stichting
  • 29 oktober t/m 4 november: Diabetes Fonds

 


Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Generaal Urquhartlaan 19, Oosterbeek
Voor: plaatsen pijp op dak  
Datum verzending: 13 september 2017
Zaaknummer: 195245973

Locatie: Van der Molenallee 8, Doorwerth
Voor: wijzigen 10 woningen  
Datum verzending: 15 september 2017
Zaaknummer: 195248238

Locatie: Sara Mansveltweg 9, Wolfheze
Voor: gevelwijziging  
Datum verzending: 12 september 2017
Zaaknummer: 195246739

Locatie: Beethovenlaan 90, Doorwerth
Voor: kappen drie eiken  
Datum verzending: 19 september 2017
Zaaknummer: 195247553

Locatie: Hogenkampseweg 139, Renkum
Voor: uitbreiden achterzijde op verdieping  
Datum verzending: 14 september 2017
Zaaknummer: 195245117

Locatie: Van Aldenburglaan 15, Doorwerth
Voor: kappen drie grove dennen  
Datum verzending: 14 september 2017
Zaaknummer: 195247487

Locatie: Hankweg 10, Renkum
Voor: nokverhoging  
Datum verzending: 18 september 2017
Zaaknummer: 195242753


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Verzenddatum 21 september 2017
•    J. Bouwman Jr. Oosterbeek, plaatsen hijskraan, 4 oktober 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.