Officiële bekendmakingen 2017 week 37

13 september 2017 – week 37

Vergunningaanvragen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie:  Wolfhezerweg 120-64 en 120-82, Wolfheze
Voor:  ophogen grond bij toegang hekwerk  
Datum ontvangst:  2 september 2017
Zaaknummer:  195248447

Locatie:  Hogenkampseweg 45, Renkum (rondom MFC Doelum)
Voor:  kappen bomen en aanleggen uitwegen  
Datum ontvangst:  30 augustus 2017
Zaaknummer:  195248198

Locatie:  Energieweg 7 Renkum
Voor:  renoveren gevel kantoor  
Datum ontvangst:  1 september 2017
Zaaknummer:  195248444

Locatie:  Weverstraat 130A, Oosterbeek
Voor:  uitbouwen badkamer  
Datum ontvangst:  3 september 2017
Zaaknummer:  195248453

Locatie:  Voorinkstraat 13, Oosterbeek
Voor:  nokverlegging aan voorzijde woning
Datum ontvangst:  1 september 2017
Zaaknummer:  195248427

Locatie:  Mariaweg 41, Oosterbeek
Voor:  kappen twee beuken  
Datum ontvangst:  28 augustus 2017
Zaaknummer:  195248136

Locatie:  Hogeweg 10, Oosterbeek
Voor:  verbreden uitweg  
Datum ontvangst:  1 september 2017
Zaaknummer:  195248361

Locatie:  Benedendorpsweg 100, Oosterbeek
Voor:  plaatsen keerwand  
Datum ontvangst:  1 september 2017
Zaaknummer:  195248431

Locatie:  Van der Molenallee 8, Doorwerth
Voor:  wijzigen nieuwbouw tien woningen  
Datum ontvangst:  30 augustus 2017
Zaaknummer:  195248238

Locatie:  Schubertplein 7, Doorwerth
Voor:  verbouwen apotheek  
Datum ontvangst:  31 augustus 2017
Zaaknummer:  195248270

Locatie:  Stationsweg 25, Oosterbeek
Voor:  kappen beuk  
Datum ontvangst:  3 september 2017
Zaaknummer:  195248450

Locatie:  Station Wolfheze
Voor:  toegankelijk maken voor mindervaliden  (bouwen, aanleggen en kappen)
Datum ontvangst:  6 juli 2017
Zaaknummer:  195247971

 

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie:  Hogenkampseweg 46, Renkum
Voor:  uitbreiden bovenverdieping aan achterzijde
Datum verzending:  31 augustus 2017
Zaaknummer:  195242942

Locatie:  J.J. Talsmalaan 16, Oosterbeek
Voor:  bouwen woning
Datum verzending:  31 augustus 2017
Zaaknummer:  195244712

Locatie:  Graaf van Rechterenweg Oosterbeek (naast nr. 12)
Voor:  bouwen woning
Datum verzending:  5 september 2017
Zaaknummer:  195243219

Locatie:  Graaf van Rechterenweg 38 Oosterbeek
Voor:  maken erfafscheid met schuifpoort en draaipoort
Datum verzending:  4 september 2017
Zaaknummer:  195245653

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

 

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 7 september 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

  • AV Climax, Horaloop, 25 november 2017


Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

 

Besluiten

Omgevingsvergunningen  


Verleend

Locatie: Ommershoflaan 1, Oosterbeek
Voor: kappen Amerikaanse eik  
Datum verzending: 31 augustus 2017
Zaaknummer: 195246256

Locatie: Utrechtseweg 164, Oosterbeek
Voor: wijzigen voorgevel  
Datum verzending: 31 augustus 2017
Zaaknummer: 195245486

Locatie: Middenlaan 26, Heveadorp
Voor: vergroten woning  
Datum verzending: 30 augustus 2017
Zaaknummer: 195245655

Locatie: Grote Omloop 20, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel  
Datum verzending: 1 september 2017
Zaaknummer: 195246556

Locatie: St. Bernulphusstraat 7, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn  
Datum verzending: 31 augustus 2017
Zaaknummer: 195246174


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend


Verzenddatum 1 september 2017

  • Stichting ABWO, Herdenkingstreffen, van 13 tot en met 18 september 2017
  • Airborne Forces Security Fund, Jaarlijkse Herdenking, 17 september 2017
  • Luzona, art. 35 tijdens Renkum Airborne, 15 tot en met 17 september 2017

Verzenddatum 11 september 2017

  • Renkum Leeft, Renkum Airborne, van 15 tot en met 17 september 2017
  • Pathfinder Parachute Group Europe, Parajump Telefoonweg, 15 september 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
De Wet Milieubeheer, Activiteiten hebben ontvangen:

Locatie: Beelaertslaan 60, Oosterbeek
VooR: gesloten verticale bodemwisselaar buiten inrichting
Datum verzending: 4 september 2017
ZaaknummeR: 195247372

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.